ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" โอนรอบสองวันนี้ 5,000 บาท

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" โอนรอบสองวันนี้ 5,000 บาท

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33-ม.39-ม.40 กลุ่มคนกลางคืน โอนรอบสองวันนี้ (7ม.ค.) รับ 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์

ตามที่ มาตรการช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืนในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจ่าย "เงินเยียวยาประกันสังคม" ให้ผู้ประกันตน ม.33-ม.39-ม.40 ในกิจการดังกล่าวได้รับ "เงินเยียวยา"  รายละ 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ให้กับผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทย ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

ล่าสุด วันนี้ 7 มกราคม 2565 เป็นรอบที่สองที่ "ประกันสังคม" โอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรี - ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ ผ่านบัญชี "พร้อมเพย์" (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมเงื่อนไขสำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับ "เงินเยียวยา" รายละ 5,000 บาท พร้อมทั้งวิธีตรวจสอบสถานะโอนเงิน ดังนี้

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" โอนรอบสองวันนี้ 5,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับ "เงินเยียวยาประกันสังคม" 5,000 บาท

  • ต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40
  • ต้องมีสัญชาติไทย
  • ต้องทำงานในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งผู้รับสิทธิต้องได้รับการรับรองว่าทำงานในสถานบันเทิงนั้นจริงจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียน กับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ต้องมีบัญชี "พร้อมเพย์" ธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน เท่านั้น

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงิน สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565

ตรวจสอบสิทธิ "เงินเยียวยาประกันสังคม"

  1. เข้าไปที่เวบไซต์ www.sso.go.th เลือก “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง”
  2. เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน
  3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
  4. กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" โอนรอบสองวันนี้ 5,000 บาท

หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียว "ได้รับสิทธิ" เงินเข้าเยียวยาแล้ว 5,000 บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง "ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงิน" ต้องรอรับเงินรอบถัดไป

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" โอนรอบสองวันนี้ 5,000 บาท

ช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

- หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นทุกสาขา , ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา และบิ๊กซี หรือสมัครที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ผ่านเครือข่ายประกันสังคม 

- สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 

หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว 

หรือสมัครง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" โอนรอบสองวันนี้ 5,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อรับรองอาชีพว่าเป็นแรงงานอิสระที่ทำในกิจการสถานบันเทิงจริง (สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจกลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง)

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

- สัญชาติไทย

- มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

- ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)

- ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)

- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 , (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00) 

- ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม