"เชียงราย" พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 28 ราย

"เชียงราย" พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 28 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ "เชียงราย" พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยยืนยันสะสม 5,923 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลฯ 196 ราย

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย ว่า พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน +28 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 24 ราย มาจากกลุ่มคลัสเตอร์ต่อเนื่องเดิม +4 ราย สัมผัสในครอบครัว 3 ครอบครัว +8 ราย สัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้านี้ +1 ราย สัมผัสผู้ป่วยในที่ทำงาน +4 ราย และอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย +7 ราย พบในพื้นที่

 • อ.เมืองเชียงราย 11 ราย (ต.รอบเวียง 6 ราย, ต.ริมกก 3 ราย, ต.เวียง 2 ราย)
 • อ.แม่สาย 6 ราย (ต.เวียงพางคำ 5 ราย, ต.โป่งผา 1 ราย)
 • อ.พญาเม็งราย 4 ราย (ต.ตาดควัน 4 ราย)
 • อ.เวียงชัย 2 ราย (ต.เวียงชัย 2 ราย)
 • อ.แม่จัน 1 ราย (ต.แม่จัน 1 ราย)

ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/รับมารักษา +4 ราย (ชลบุรี 1 ราย ภูเก็ต 1 ราย ระยอง 1 ราย สมุทรปราการ 1 ราย)

"เชียงราย" พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 28 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม +88 ราย

 • ในจังหวัด +88 ราย (3 อันดับสูงสุด อ.เมือง 88 ราย อ.พาน 4 ราย อ.เวียงป่าเป้า 5 ราย)
 • ต่างจังหวัด 0 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม

 1. ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ในจังหวัด 4,600 ราย ต่างจังหวัด 1,323 ราย รวม 5,923 ราย
 2. ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 10,770 ราย ต่างจังหวัด 782 ราย รวม 11,552 ราย

ด้านการรักษา

 • ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม +4 ราย กำลังรักษา 196 ราย รักษาหายสะสม 5,625 ราย
 • ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม +28 ราย กำลังรักษา 540 ราย รักษาหายสะสม 11,003 ราย

เสียชีวิต

 • วันนี้ +0 ราย (RT-PCR +0 ราย, ATK +0 ราย)

เสียชีวิตยอดสะสม

 • (RT-PCR) 107 ราย
 • (ATK) 9 ราย

"เชียงราย" พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 28 ราย