สสจ.นนทบุรี เผยผลตรวจคัดกรอง ATK 958 ราย ติดเชื้อ 30 ราย

สสจ.นนทบุรี เผยผลตรวจคัดกรอง ATK 958 ราย ติดเชื้อ 30 ราย

สสจ.นนทบุรี เผยผลตรวจคัดกรอง ATK ชาวนนทบุรี เดินทางกลับจากเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง วันที่ 2 - 4 มกราคม 2565 จำนวน 958 ราย พบติดเชื้อ 30 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงานว่า ชาวนนทบุรีที่เดินทางกลับจากท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ ตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้าบ้าน ณ จุดที่ตั้งที่สำหรับบริการประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 มกราคม 2565 ดังนี้

จำนวน 958 ราย ติดเชื้อ 30 ราย ร้อยละ 3.13 สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 4.4 เท่า (อัตราเฉลี่ยย้อนหลัง 14 วัน ร้อยละ 0.71)

อัตราการพบเชื้อ จำแนกรายอำเภอ เรียงตามลำดับ ดังนี้

 1. อ.บางกรวย ร้อยละ 12.6 (13/103 คน)
 2. อ.บางใหญ่ ร้อยละ 3.63 (7/193 คน)
 3. อ.เมือง ร้อยละ 2.04 (4/196 คน)
 4. อ.ปากเกร็ด ร้อยละ 2.03 (6/295 คน)
 5. อ.บางบัวทอง ร้อยละ 0 (0/95 คน)
 6. อ.ไทรน้อย ร้อยละ 0 (0/76 คน)

สสจ.นนทบุรี เผยผลตรวจคัดกรอง ATK 958 ราย ติดเชื้อ 30 ราย

จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวนนทบุรีที่เดินทางกลับจากท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ ปฏิบัติตน ดังนี้

 1. ก่อนไปทำงานควรตรวจคัดกรอง ATK เพื่อหาเชื้อด้วยตนเอง และสังเกตอาการให้ครบ 14 วัน และตรวจซ้ำหากมีอาการผิดปกติ หรือ หลังจากกลับมาบ้านครบ 3-5 วัน
 2. หากเป็นไปได้ ควร Work Form Home อย่างน้อย 7 วัน
 3. ควรงดออกไปในที่ชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมาก หรือ สถานที่ที่มีความแออัด หากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ และงดรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่น
 4. งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นในครอบครัว
 5. ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ควรรีบฉีดวัคซีนโดยเร็ว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยสามารถฉีดได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

โปรดสังเกตอาการป่วยของตนเองภายใน 14 วัน ท่านที่สงสัยว่ามีอาการป่วย หรือ เสี่ยงติดเชื้อ เช่น สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน หรือ มีอาการติดเชื้อ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูล เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส หรือ ถ่ายเหลว อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โทร 061-3945402, 061-3945403, 061-1722534, 061-1742260