สธ.เตือนระดับที่ 4 สกัดโควิด-19 โอมิครอน เปิดรายละเอียดงดอะไรบ้าง เช็คเลย

สธ.เตือนระดับที่ 4 สกัดโควิด-19 โอมิครอน เปิดรายละเอียดงดอะไรบ้าง เช็คเลย

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต แถลงข่าวจากโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต โดย สธ.เตือนระดับที่ 4 สกัดโควิด-19 เปิดรายละเอียดงดอะไรบ้าง เช็คเลย

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวจากโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต อัปเดตสถานการณ์โรคโควิด-19 และมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันควบคุมโรค ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,775 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย และแนวโน้มการระบาดของโรคนั้นมีสูงขึ้น จากการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ "โอมิครอน"

 

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จ.ชลบุรี พบมากที่สุด 769 ราย สมุทรปราการ 494 ราย กรุงเทพมหานคร 454 ราย โดยอันดับ 4 และ 5 ที่พบผู้ป่วยรายใหม่สูงสุดอยู่ที่จังหวัด เชียงใหม่ และ อุบลราชธานี ตามลำดับ 

 

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศในขณะนี้มีการระบาดอย่างรวดเร็วจากปัจจัยการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากการใช้บริการเวลานานในสถานที่ระบบปิด เช่น ร้านอาหารกึ่งผับ งานเลี้ยง งานบุญ พิธีกรรมทางศาสนา รวมเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่ และเริ่มพบสัญญาณการเพิ่มขึ้นจากการสัมผัสใกล้ชิดคนในครอบครัว อยากให้ประชาชนมีความตื่นตัว อย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตลดลง 

 

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า สธ.ยกระดับการเตือน ปชช. จากเดิมระดับที่ 3 เป็นระดับที่ 4 โดยจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มขึ้น และมาตรการต่างๆก็จะตามมาต่อไป ซึ่งอาจจะมีการปิดสถานที่เสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค และเพิ่มมาตรการต่างๆให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่เสี่ยงนั้นๆ 

 

รวมถึงการชะลอการเดินทาง เน้นการเวิอร์คฟรอมโฮม รวมถึงการชะลอเดินทางข้ามจังหวัด การรวมกลุ่มกิจกรรมตางๆจะมีความเคร่งครัดมากขึ้น ลดจำนวนการรวมกลุ่มลง 

ทั้งนี้ ระดับ 4 ทุกคน งดไปรับประทานร่วม/ดื่มสุราในร้าน งดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภท เลี่ยงเข้าใกล้ผู้อื่นนอกบ้าน งดร่วมกิจกรรมกลุ่ม งดโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท งดไปต่างประเทศ เข้าประเทศกักตัว

 

สำหรับ 4 มาตรการเปิดประเทศ (V-U-C-A)

 

  • ฉีดครบ ลดป่วยหนัก
  • ป้องกันตนเองตลอดเวลา สวมหน้ากาอนามัย เว้นระยะห่าง 
  • สถานที่บริการพร้อมผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ 
  • พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ มีอาการทางเดินหายใจ

สำหรับแต่ละระดับของการเตือนภัยจะมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำคัญแตกต่างกัน ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด ได้แก่

ระดับ 1 ไปสถานที่เสี่ยงได้ทุกแห่ง ร่วมกิจกรรได้แบบ New Normal โดยสารขนส่งสาธารณะได้ การเดินทางเข้าประเทศโดยปกติ 

ระดับ 2 กลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ และผู้รับวัคซีนไม่ครบงดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ปิด/แออัด เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท เลี่ยงไปต่างประเทศ เข้าประเทศแบบกักตัว

ระดับ 3 ทุกคนงดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ปิด/แออัด กลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ และผู้รับวัคซีนไม่ครบ เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท งดไปต่างประเทศ คนทั่วไปเลี่ยงเดินทางไปต่างประทศ เข้าประเทศแบบกักตัว

ระดับ 4 ทุกคน งดไปรับประทานร่วม/ดื่มสุราในร้าน งดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภท เลี่ยงเข้าใกล้ผู้อื่นนอกบ้าน งดร่วมกิจกรรมกลุ่ม งดโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท งดไปต่างประเทศ เข้าประเทศกักตัว 

ระดับ 5 ทุกคนงดออกนอกบ้าน หากจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิต เช่น ตรวจ รักษา ซื้ออาหาร ของใช้ งดรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน งดใกล้ชิดกันในบ้าน (ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน) งดออกนอกบ้าน หากจำเป็นให้ใช้รถส่วนตัวและคัดกรอง ห้ามไปต่างประเทศ และเข้าประเทศกักตัว