ชมภาพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565

ชมภาพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า ประจำปี 2565 ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ชมภาพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565 เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 65 เพจศูนย์การทหารม้า และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เผยแพร่ภาพและข้อความว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565 ในวันที่ 4 ม.ค.65 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี วางพานพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ชมภาพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565

จากนั้นเสร็จไปอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจําปี 2565 ซึ่งศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการกอบกู้เอกราช ที่บ้านพรานนก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2309 

ชมภาพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565

ปัจจุบัน ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทำการรบบนหลังม้า แม้มีจำนวนทหารน้อยกว่า แต่สามารถเอาชนะข้าศึกได้ ทหารม้าจึงยกย่องเป็นบูรพาจารย์แห่งการรบบนหลังม้า และเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้า โดยถือเอาวันที่ 4 มกราคม ของทุกปี เป็นวันทหารม้า ศูนย์การทหารม้ามีหน้าที่วางแผนอำนวยการกำกับการ และดำเนินการฝึก ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารม้า รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนา กำหนดหลักนิยมและทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้อง 

ชมภาพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565

ชมภาพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565

ตลอดจนปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหาร ที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีการผลิตกำลังคนให้แก่ 3 กองพล ประกอบด้วยกองพลทหารม้าที่ 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ กองพลทหารม้าที่ 2 ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และกองพลทหารม้าที่ 3 ตั้งยู่ที่จังหวัดขอนแก่น โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่ง เป็นพระอาจารย์ หัวหน้าแผนก วิชาขี่ม้า กองการศึกษาโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า

ชมภาพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565 ชมภาพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565 ชมภาพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565

ชมภาพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565 ชมภาพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565 ชมภาพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565 ชมภาพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565 ชมภาพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565 ชมภาพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565