เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานบันเทิงเพิ่ม ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานบันเทิงเพิ่ม ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการสัมผัสในสถานบันเทิงเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ขณะที่การติดเชื้อในครอบครัว ไม่พบกลุ่มก้อนการระบาดใหม่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (30 ธ.ค. 64) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 65 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ 6 ราย อีก 59 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด

โดยมาจากคลัสเตอร์ใหม่ และคลัสเตอร์ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 4 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตำบลป่าแป๋ 2 ราย เป็นการแพร่ระบาดในกลุ่มเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการสอบสวนมีการรับประทานอาหารร่วมกัน อยู่ระหว่างสอบสวนความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา และคลัสเตอร์หน่วยงานทหารแห่งหนึ่ง 2 ราย ขณะนี้ทีมควบคุมโรคในทุกพื้นที่ได้ลงทำการควบคุมโรค ตรวจคัดกรองเชิงรุกแยกกลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงต่ำ ฆ่าเชื้อในพื้นที่ และสอบสวนโรคแล้ว

ส่วนคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัส พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4 ราย ได้แก่

  • คลัสเตอร์ร้านฮอมบาร์ 2 ราย
  • คลัสเตอร์ร้านเลอเนิร์ฟ คาเฟ่ 1 ราย
  • คลัสเตอร์ร้านฉลุย คาเฟ่ 1 ราย ทั้งหมดเป็นนักศึกษา

ขณะที่การติดเชื้อในกลุ่มครอบครัว ไม่พบกลุ่มก้อนการระบาดใหม่นอกจากนี้ ยังมีผู้ติดเชื้อ จากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 25 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 26 ราย

สำหรับปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อในช่วงนี้ พบว่าการสัมผัสในครอบครัว และการสัมผัสในสถานที่ทำงาน มีสัดส่วนและแนวโน้มที่สูงขึ้น ขณะที่การสัมผัสในชุมชน และการสัมผัสในที่ทำงาน ลดลง โดยเริ่มพบปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสในสถานบันเทิงเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่ง ทั้งหมดล้วนมีผลมาจากคลัสเตอร์ต่างๆ ที่พบในจังหวัด ส่วนการสัมผัสจากสถานที่ระบาดในต่างจังหวัด มีสัดส่วนลดลงมาก

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานบันเทิงเพิ่ม ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา