ร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น 46 ราย เสียชีวิต 2 ราย ไม่ฉีดวัคซีน

ร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น 46 ราย เสียชีวิต 2 ราย ไม่ฉีดวัคซีน

ร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น 46 ราย ส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์ร้านบัดดี้แล้วกระจายไปอำเภอรอบนอก เสียชีวิต 2 ราย ไม่ฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานพบผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" รายใหม่เพิ่มขึ้น 46 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 13,724 ราย รักษาหายเพิ่ม 6 ราย กำลังรักษาอยู่ 295 ราย และเสียชีวิต 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 118 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด 4 ราย และเป็นผู้เชื้อภายในจังหวัด 42 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 ใน ครอบครัว/ชุมชน/ร้านอาหาร จำนวน 36 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย และพบจากการตรวจคัดกรองในโรงพยาบาล 3 ราย โดยพบผู้ป่วยใน 10 อำเภอ ดังนี้

ร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น 46 ราย เสียชีวิต 2 ราย ไม่ฉีดวัคซีน

1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 24 ราย โดยเดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 23 ราย ดังนี้
- คลัสเตอร์ร้านบัดดี้ 11 ราย แยกเป็นผู้ที่ไปรับประทานอาหารร้านบัดดี้ 4 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อ 7 ราย
- ผู้มีปัจจัยเสี่ยงจากการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในเขต อ.เมืองร้อยเอ็ด 5 ราย 
- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด 1 ราย เป็นพนักงานของร้านค้าแห่งหนึ่ง
- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากลูกค้าที่ติดเชื้อโควิด มารับบริการ 2 ราย (ต.ในเมือง) 
- ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลพบเชื้อ
- บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย

2. อำเภอเสลภูมิ 7 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ทั้ง 7 ราย ดังนี้
- พนักงานร้านค้าแห่งหนึ่งใน อ.เสลภูมิ 1 ราย ปัจจัยเสี่ยงมีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่
- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้านของพนักงาน 3 ราย (ต.เมืองไพร) 
- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการดูแลผู้ติดเชื้อ 1 ราย (ต.ภูเงิน)
- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับเพื่อนซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อฯ จาก จ.ยโสธร 1 ราย (ต.เมืองไพร)
- ตรวจคัดกรองในโรงพยาบาลก่อนคลอด 1 ราย (ต.วังหลวง)

3 อำเภอสุวรรณภูมิ 4 ราย
- เดินทางมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19
- คลัสเตอร์หินกอง 2 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว 2 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ครั้งที่ 2
- คลัสเตอร์ร้านบัดดี้ 1 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 1 ราย)

ร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น 46 ราย เสียชีวิต 2 ราย ไม่ฉีดวัคซีน

4. อำเภอเชียงขวัญ 3 ราย มาจากคลัสเตอร์ร้านบัดดี้ทั้ง 3 ราย แยกเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว 2 ราย และเพื่อนร่วมชั้นเรียน 1 ราย 

5. อำเภอโพนทอง 2 ราย
- เดินทางมาจาก จ.ขอนแก่น 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19 
- คลัสเตอร์ร้านบัดดี้ 1 ราย (สัมผัสเสี่ยงสูงกับเพื่อนบ้าน)

6. อำเภอธวัชบุรี 2 ราย
- คลัสเตอร์ร้านบัดดี้ 1 ราย (ไปรับประทานอาหารที่ร้านบัดดี้)
- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อฯ 1 ราย (ต.หนองไผ่)

7. อำเภอโพธิ์ชัย 1 ราย มีอาชีพเป็นนักร้องในร้านอาหารแห่งหนึ่งใน อ.เมืองร้อยเอ็ด

8. อำเภอจังหาร 1 ราย ตรวจคัดกรองในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล พบติดเชื้อ 1 ราย

9. อำเภอพนมไพร 1 ราย เป็นผู้เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี ตรวจพบเชื้อโควิด-19

10. อำเภอศรีสมเด็จ 1 ราย มาจากคลัสเตอร์ร้านบัดดี้ 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับเพื่อนที่ติดเชื้อโควิด-19

ส่วนผู้เสียชีวิต 2 รายนั้น รายแรกเป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 51 ปี  ภูมิลำเนาอำเภอสุวรรณภูมิ มีโรคประจำตัวคือโรครูมาตอยด์ และปัจจัยเสี่ยงคือไม่ได้รับวัคซีน โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 มีอาการ ไข้ ไอ และมีน้ำมูก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ แพทย์วินิฉัยว่าเป็นโรคปอดบวม ต่อมาตรวจ RT-PCR พบเชื้อโควิด-19 จากนั้นวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ส่งมารักษาต่อโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นรายที่ 117 ของจังหวัด  

ผู้เสียชีวิตรายที่ 118 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 93 ปี ภูมิลำเนาอำเภอโพนทราย มีปัจจัยเสี่ยงคือเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว โรคถุงลมโป่งพอง โรคความดันโลหิตสูง และไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทราย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ด้วยอาการหายใจ หอบเหนื่อย แพทย์วินิฉัยว่าเป็นโรคปอดบวม ขณะนั้นตรวจ ATK ผลเป็นลบไม่พบเชื้อ ก่อนถูกส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิตในเวลา 23.33 น.