ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ ตรวจร้านอาหารย้ำมาตรการคุมโควิด งดกิจกรรมส่งท้ายปี

ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ ตรวจร้านอาหารย้ำมาตรการคุมโควิด งดกิจกรรมส่งท้ายปี

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหาร กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting พร้อมขอความร่วมมืองดกิจกรรมวันส่งท้ายปี โดยผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 64 นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ นายณัฐกร ชุ่มอินทรจักร์ ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย สมาชิก อส.อำเภอเมืองเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ สภ.ช้างเผือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในสถานประกอบการประเภทร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามมาตรการ Covid Free Setting ภายหลังมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานประกอบการได้ ตั้งแต่ วันที่ 6 ธันวาคม 2564 โดยมีร้านที่เข้ารับการตรวจจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ร้านทองดี คาเฟ่ ร้าน MAD Bar ร้าน Lism คาเฟ่ ร้าน Hom Bar และร้านฉลุย

ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ ตรวจร้านอาหารย้ำมาตรการคุมโควิด งดกิจกรรมส่งท้ายปี

นายณัฐกร ชุ่มอินทรจักร ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานว่า พบสถานประกอบการทุกแห่งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ CFS (Covid Free Setting) เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในส่วนของการคัดกรองผู้ที่มาใช้บริการ ต้องผ่านการฉีดวัคซีนตามจำนวนที่กำหนด หรือ ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าร้าน การกำหนดช่องระบายอากาศ และพื้นที่ใช้สอยภายในร้าน 

ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ ตรวจร้านอาหารย้ำมาตรการคุมโควิด งดกิจกรรมส่งท้ายปี

ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้เน้นย้ำถึงมาตรการเว้นระยะห่างภายในร้านซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในวันที่ 31 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ได้ขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการงดจัดกิจกรรมภายในร้านทุกประเภท เพื่อลดโอกาส และความเสี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิดกัน โดยผู้ประกอบการทุกแห่งรับทราบและพร้อมปฏิบัติตาม ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนคำสั่งจะดำเนินการตามกฎหมายกับสถานประกอบการต่อไป