เดินทาง "วันหยุดปีใหม่ 2565" รวม 10 เบอร์ฉุกเฉินที่ควรมีติดมือถือ

เดินทาง "วันหยุดปีใหม่ 2565" รวม 10 เบอร์ฉุกเฉินที่ควรมีติดมือถือ

เดินทางช่วงวันหยุดปีใหม่ 2565 รวม 10 เบอร์ฉุกเฉินที่ควรมีติดโทรศัพท์มือถือไว้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อที่จะได้โทรขอความช่วยเหลือ หรือ ติดต่อได้ทันที

เดินทางช่วงวันหยุดปีใหม่ 2565 โดย กองปราบปราม - ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ทำการรวม 10 เบอร์ฉุกเฉินที่ควรมีติดโทรศัพท์มือถือไว้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อที่จะได้โทรขอความช่วยเหลือ หรือ ติดต่อได้ทันที

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- มท.แจ้งด่วน “ปลัด กทม.-ผู้ว่าฯทุกจังหวัด” คุมเข้มป้องโควิดระบาดช่วงปีใหม่

 

10 เบอร์ฉุกเฉินที่ควรมีติดโทรศัพท์มือถือไว้ เมื่อออกเดินทางเทศกาลปีใหม่ 2565

 

  • 191 เหตุด่วน เหตุร้าย
  • 1155 ตำรวจท่องเที่ยว
  • 1192 แจ้งรถหาย
  • 1193 ตำรวจทางหลวง 
  • 1543 สายตรงทางด่วน
  • 1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
  • 199 ดับเพลิง 
  • 1197 ข้อมูลการจราจร
  • 1554 หน่วยกู้ชีพ วชิรพยาบาล
  • 1146 กรมทางหลวงชนบท

 

เดินทาง "วันหยุดปีใหม่ 2565" รวม 10 เบอร์ฉุกเฉินที่ควรมีติดมือถือ

 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอให้เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะโควิดสายพันธุ์ "โอมิครอน" ในช่วงที่มีประชาชนรวมตัวกันจำนวนมากและเดินทางจำนวนมาก พร้อมกับขอให้ดำเนินการ คือ 

 

 

1.ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมนุมชนต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

 

2.เน้นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบ Universal Prevention

 

3.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินมาตรการ COVID-Free Setting (มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร) โดยเฉพาะมาตรการสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สามารถเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

 

4.เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้สูงอายุ และดำเนินการออกไปฉีดวัคซีนเชิงรุก ตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น สนามบิน สถานีขนส่งสาธารณะ ตลาด ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้คนเข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุด

 

5.เน้นย้ำกำกับสถานที่เสี่ยงภายในพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะสถานที่ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน

 

6.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ติดตามดูแลการจัดงานในทุกพื้นที่ของจังหวัด ให้ผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืน ให้ออกคำสั่งยุติการจัดงานได้ทันที