ทรัพย์สิน 342 ล้าน! “ดร.เอ้” ก่อนลาออกอธิการบดี สจล.- รายได้ปีล่าสุด 18 ล้าน

ทรัพย์สิน 342 ล้าน! “ดร.เอ้” ก่อนลาออกอธิการบดี สจล.- รายได้ปีล่าสุด 18 ล้าน

ยลโฉมทรัพย์สิน 342 ล้าน! “ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” ดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี อธิการบดี สจล.ก่อนลาออกชิง “ผู้ว่าฯ กทม.” สังกัด ปชป. รายได้ต่อปี 18 ล้าน ขายหนังสือ-ลิขสิทธิ์ 3.2 ล้าน บรรยาย - สอนพิเศษ 3.5 ล้าน ขับไทรอัมพ์ฯ คันละ 3 แสน ปอร์เช่ 2.5 ล้าน “ภริยา” มีพระเครื่อง 115 องค์ 35 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ “ดร.เอ้” กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ปัจจุบันเจ้าตัวลาออกแล้ว และเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)

นายสุชัชวีร์ แจ้งสถานะว่าสมรส มีบุตร 2 ราย ยังไม่บรรลุนิติภาวะทั้งคู่ โดยมีทรัพย์สิน 141,729,034 บาท ได้แก่ เงินสด 1 แสนบาท เงินฝาก 5,335,070 บาท เงินลงทุน 19,393,964 บาท ที่ดิน 32.1 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 65,000,000 บาท ยานพาหนะ 2.8 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 8 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 9 ล้านบาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 26,788,914 บาท

แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 18,704,870 บาท เป็นเงินเดือน 1,410,870 บาท เงินประจำตำแหน่ง 5,094,000 บาท เบี้ยประชุมและโบนัส 5.5 ล้านบาท ขายหนังสือ และลิขสิทธิ์ 3.2 ล้านบาท ค่าบรรยาย และสอนพิเศษฯ 3.5 ล้านบาท รายจ่ายรวม 3,753,600 บาท

ส่วนนางสุวิตา สุวรรณสวัสดิ์ คู่สมรส ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด มีทรัพย์สิน 200,386,331 บาท ได้แก่ เงินสด 8 แสนบาท เงินฝาก 14,425,524 บาท เงินลงทุน 33,973,104 บาท เงินให้กู้ยืม 16,807,702 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 30 ล้านบาท ยานพาหนะ 8.7 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 95,680,000 บาท มีหนี้สิน 8,404,591 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 7.6 ล้านบาท เป็นเงินเดือน 1.2 ล้านบาท เบี้ยประชุมและโบนัส 2 แสนบาท ค่าบรรยาย และสอนพิเศษฯ 1 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 5 ล้านบาท เงินปันผล 2 แสนบาท รายจ่ายรวม 1,626,784 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีรายจ่ายรวม 1.2 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 342,115,365 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 35,193,506 บาท

ทรัพย์สิน 342 ล้าน! “ดร.เอ้” ก่อนลาออกอธิการบดี สจล.- รายได้ปีล่าสุด 18 ล้าน

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นางสุวิตา สุวรรณสวัสดิ์ คู่สมรส ถือครองพอร์ตหุ้นหลายรายการ ได้แก่ บริษัท วันดีทู กรุ๊ป จำกัด มูลค่า 14,849,000 บาท บริษัท เอ็มเอสซี โฮลดิ้ง จำกัด 1.5 แสนบาท บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด 1,999,800 บาท บริษัท เอ็มเอสซี ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด (อยู่ระหว่างชำระบัญชี) 4.2 แสนบาท บริษัท ทรานส์โคด จำกัด 8,870,000 บาท บริษัท แรมเซีย 2020 จำกัด 249,950 บาท บริษัท สไปเดอร์เรชั่น จำกัด 1,000 บาท บริษัท ดูเดย์วัน จำกัด 249,950 บาท บริษัท ดับเบิ้ล แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.5 แสนบาท บริษัท ภัทร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 3.5 ล้านบาท เป็นต้น

นอกจากนี้นางสุวิตา ยังมีเงินให้กู้ยืมแก่นายสกลวุฒิ ภูผาสุข เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 วงเงิน 10 ล้านบาท และให้กู้ยืมแก่บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ที่เจ้าตัวเป็นประธานกรรมการบริหาร วงเงิน 6,807,702 บาท ด้วย
 
ดร.เอ้” ยังแจ้งถือครอง “รถยนต์หรู” เช่น จักรยานยนต์ Triumph 1 คัน ได้มาเมื่อ 22 ก.ย. 2558 มูลค่า 3 แสนบาท Porsche ปี 2008 ได้มา 9 ส.ค. 2560 มูลค่า 2.5 ล้านบาท ส่วนนางสุวิตา มี BMW 740le xDrive Plug-in Hybrid ได้มา 4 ก.ค. 2561 มูลค่า 5.5 ล้านบาท BMW 320I f30 ได้มา 22 ก.ค. 2558 มูลค่า 1.5 ล้านบาท เป็นต้น

“ดร.เอ้” ยังถือครองลิขสิทธิ์ของหนังสือ และค่าขอสิทธิบัตรหลายรายการ เช่น หนังสือ “คิดต่างสร้างการเปลี่ยนแปลง” มูลค่า 1 ล้านบาท หนังสือ “วิศวกรรมอุโมงค์” มูลค่า 1 ล้านบาท หนังสือ “เทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์” มูลค่า 1 ล้านบาท ด้วย

ส่วนนางสุวิตา แจ้งถือครอง “ทองคำ” 2 ประเภท ได้แก่ ทองคำแท่งหนัก 46 บาท 50 สตางค์ จำนวน 18 แท่ง มูลค่ารวม 1,302,000 บาท และทองคำรูปพรรณ หนัก 24 บาท จำนวน 28 เส้น มูลค่ารวม 684,000 บาท เป็นต้น นอกจากนี้ยังถือครองพระเครื่องเลี่ยมทอง จำนวน 115 องค์ มูลค่ารวม 33,490,000 บาท และภาพเขียนศิลปะ จำนวนหนึ่ง มูลค่ารวม 1 ล้านบาท

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์