อัพเดท "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. โอนจ่ายเกษตรกรแล้ว 83,483 ล้านบาท

อัพเดท "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. โอนจ่ายเกษตรกรแล้ว 83,483 ล้านบาท

อัพเดท "ประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง "เงินประกันรายได้เกษตรกร" แล้ว 4,473,429 ครัวเรือน เป็นเงิน 83,483 ล้านบาท

อัพเดทโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 หรือ "ประกันรายได้เกษตรกร""เงินประกันรายได้เกษตรกร" 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานความคืบหน้าให้ทราบก่อนใคร ล่าสุด วันนี้ 28 ธ.ค. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามการดำเนินงานโอนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65  แล้ว

โดย ธ.ก.ส. รายงานว่า ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้ว 4,473,429 ครัวเรือน เป็นเงิน 83,483 ล้านบาท ส่วนของตัวเลขเกษตรกรที่เหลือ อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลการผลิตจากกรมส่งเสริมการเกษตรรวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากของเกษตรกรให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง ธกส. จะเร่งโอนให้เกษตรกรต่อไป 

สำหรับเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 นั้น ธ.ก.ส. ได้โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้ว 4.59 ครัวเรือน เป็นเงิน 53,180 ล้านบาท ทำให้มียอดโอนเงินประกันรายได้ และค่าบริหารจัดการคุณภาพข้าวถึงมือเกษตกรทั้ง 2 โครงการแล้ว รวมแล้วกว่า 1.36 แสนล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 มีเป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน จะประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 25 ตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

ส่วนโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 หรือ "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท"  รัฐบาลสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 11 แล้ว เมื่อวันที่ 24  ธ.ค.2564 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 17-23 ธันวาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,200.61 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,799.39 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,867.60 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,132.40 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 9,936.67 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,063.33 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้าราคา 8,154.29 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,845.71 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียวราคา 9,316.15 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,683.85 บาท

อัพเดท "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. โอนจ่ายเกษตรกรแล้ว 83,483 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง