"อัศวิน" ยกระดับแผน กทม.สั่งสำรองเตียง "ผู้ป่วย" หาก "โควิด" ปะทุระลอกใหม่

"อัศวิน" ยกระดับแผน กทม.สั่งสำรองเตียง "ผู้ป่วย" หาก "โควิด" ปะทุระลอกใหม่

"อัศวิน" ยกระดับแผน กทม.รับมือ "โควิด" ระบาดระลอกใหม่ สั่งสำรอง 2,537 เตียง พร้อมปัดฝุ่นพร้อมใช้งาน "โรงพยาบาลสนาม-Hospitel"

วันที่ 24 ธ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทม.ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ หากเกิดการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ โดยเฉพาะการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด โดยเน้นมาตรการป้องกันส่วนบุคคล พร้อมกำกับติดตามมาตรการ COVID Free Setting ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เน้นไปที่สถานที่เสี่ยง ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า พร้อมทั้งเพิ่มจุดตรวจคัดกรอง ATK ในสถานที่เดินทางสาธารณะ รวมถึงเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิดในเข็ม 3 โดยเพิ่มจุดฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลสังกัด กทม. 11 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่งในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ทั้งนี้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนทั้งสูตรเดี่ยวและสูตรไขว้ครบ 2 เข็ม ในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.2564 สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในเดือน ธ.ค.นี้ ส่วนผู้ที่ฉีดครบช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.2564 สามารถเข้ารับเข็มกระตุ้นได้ช่วงเดือน ม.ค.2565 โดยสามารถตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ได้ที่แพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนและนัดหมายประชาชนเนื่องจากมีฐานข้อมูลของผู้รับวัคซีนในระบบอยู่แล้ว รวมถึงให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ข้อมูลในระบบหมอพร้อมในการนัดหมายและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น  

"อัศวิน" ยกระดับแผน กทม.สั่งสำรองเตียง "ผู้ป่วย" หาก "โควิด" ปะทุระลอกใหม่

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ กทม. ยังมีแผนรองรับสถานการณ์หากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด โดยให้สถานพยาบาลในสังกัดทุกแห่งใช้มาตรการ VUCA ประกอบด้วย V - Vaccine เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ได้มากที่สุด ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดครบ 6 เดือนแล้วให้เริ่มฉีดเข็ม 4 ขณะเดียวกันก็เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั้งเข็ม 1-3 ในกรุงเทพฯ ให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยสามารถจองคิวผ่านระบบ QueQ   พร้อมทั้งจัดการโรงพยาบาลให้เป็นองค์กรปลอดโควิดตามมาตรการ COVID Free Setting มีการระบายอากาศ สุขอนามัยเหมาะสม สะอาดปลอดภัย และเว้นระยะห่าง รวมถึงมีการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และหากมีการระบาดจะเปลี่ยนไปเป็นการตรวจแบบ RT-PCR เพื่อความแม่นยำ 

"อัศวิน" ยกระดับแผน กทม.สั่งสำรองเตียง "ผู้ป่วย" หาก "โควิด" ปะทุระลอกใหม่

"ส่วนการเตรียมพร้อมรับการรักษาหากเกิดการระบาดใหม่ ได้มีการสำรองเตียงไว้ 2,537 เตียง โดยขณะนี้ทั้งโรงพยาบาลสนามHospitel ได้มีการตรวจสถานที่ เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ คู่สายที่สายด่วน 1669 พร้อมกับบริหารจัดการให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากผู้ป่วยต้องแยกกักรักษาที่บ้าน หรือส่งไปยังศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด"พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

"อัศวิน" ยกระดับแผน กทม.สั่งสำรองเตียง "ผู้ป่วย" หาก "โควิด" ปะทุระลอกใหม่