เที่ยวปีใหม่ จัดงานปีใหม่อย่างไร? ให้ห่างไกลโควิด-19

เที่ยวปีใหม่ จัดงานปีใหม่อย่างไร? ให้ห่างไกลโควิด-19

แนะ "จัดงานปีใหม่" ควรติดตามประกาศของ คกก.โรคติดต่อแต่ละจังหวัด พร้อมย้ำข้อปฏิบัติควรทำ เพื่อห่างไกลจากโควิด-19 เช็คขั้นตอนการเข้าประเทศ การตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่รัฐกำหนด

วันนี้ (23 ธ.ค.2564 )พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่า การจัดงานปีใหม่ในพื้นที่ กทม.และแต่ละจังหวัด ขอให้ติดตามการประกาศแต่ละจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร่วมด้วย ทางกระทรวงสาธารณสุขและ ศบค.ชุดใหญ่ มีมาตรการกำกับการจัดงานให้ปลอดภัยตามมาตรฐานตามสาธารณสุข เน้นย้ำว่าแต่ละจังหวัดสามารถปรับมาตรการให้เข้มข้นขึ้นได้

 

 

 • ข้อควรทำ ในช่วงปีใหม่ ห่างไกลโควิด-19

โดยขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งมีข้อปฏิบัติควรทำ ให้ปีใหม่ห่างโควิด-19 ดังนี้

 • ก่อนเดินทางให้ประเมินตนเองผ่าน ไทยเซฟไทย
 • สวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
 • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์
 • เมื่อเดินทางถึงบ้านให้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
 • หากในบ้านมีเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ให้เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด

เที่ยวปีใหม่ จัดงานปีใหม่อย่างไร? ให้ห่างไกลโควิด-19

 • ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน
 • งด ลด เลี่ยง ร่วมกลุ่มตั้งวงดื่มเหล้า
 • ทำความสะอาด จุดสัมผัส หรือใช้งานร่วมกัน ส่วนห้องน้ำ ห้องส้วม หากใช้ร่วมกันควรทำความสะอาดบ่อยๆ
 • กินอาหารสะอาด ปรุงสุก มีการแยกกันกิน หากต้องกินร่วมกัน ควรใช้ช้อนกลางส่วนตัวและลดการพูดคุยขณะกินอาหาร
 • สังเกตอาการตนเองทุกวัน หากพบมีความเสี่ยงให้ตรวจคัดกรองตรวจ ATK

 

 • ขอแนะนำจัดสังสรรค์ในช่วงปีใหม่

ส่วนหากใครจะสังสรรค์ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

จัดงานที่บ้าน

 • จัดที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
 • ลดการสัมผัส โอบกอด
 • กินอาหารปรุงสุกและมีภาชนะกินส่วนตัว
 • เว้นระยะห่าง เลี่ยงการรวมกลุ่ม
 • สวมหน้ากาก แม้จัดงานในบ้าน

เที่ยวปีใหม่ จัดงานปีใหม่อย่างไร? ให้ห่างไกลโควิด-19

ร่วมงานนอกสถานที่

 • เลือกสถานที่ได้รับเครื่องหมาย COVID Free Setting/SHA Plus
 • สถานที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
 • เลี่ยงที่แออัด คนจำนวนมาก
 • ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA
 • เลี่ยงการรวมกลุ่ม ดื่มสุรา และปฏิบัติตามกฎของสถานที่

ขณะที่ขั้นตอนสำหรับเดินทางเข้าราชอาณาจักร ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

เที่ยวปีใหม่ จัดงานปีใหม่อย่างไร? ให้ห่างไกลโควิด-19

แนวทางการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 สำหรับเข้าราชอาณาจักรไทย มีดังนี้

เที่ยวปีใหม่ จัดงานปีใหม่อย่างไร? ให้ห่างไกลโควิด-19

เที่ยวปีใหม่ จัดงานปีใหม่อย่างไร? ให้ห่างไกลโควิด-19