ธ.ก.ส.แนะเกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิประกันรายได้ข้าว

ธ.ก.ส.แนะเกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิประกันรายได้ข้าว

ธ.ก.ส.แนะเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินประกันรายได้เร่งเช็คข้อมูลการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อน เช่น เลขที่บัญชีไม่ตรง เพื่อประสานกับธนาคารให้สามารถจ่ายได้ ขณะที่ ล่าสุดยอดจ่ายเงินประกันรายได้และพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ 1 พันบาท สามารถจ่ายได้แล้วกว่า 97%

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต2564/65  และการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวไร่ละ 1 พันบาทว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส.สามารถจ่ายได้กว่า 97% ของจำนวนเกษตรกรที่ต้องจ่าย คาดว่า ภายในสิ้นปีนี้ จะสามารถจ่ายได้หมดทั้ง 100%

ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น ขณะนี้ จ่ายได้หมดแล้วในงวดที่ 10 จำนวน 4.5 ล้านครัวเรือน เป็นเงิน 8.23 หมื่นล้านบาท จากทั้งหมด 4.56 ครัวเรือน วงเงินรวมกว่า 8 หมื่นล้านบาท

“ตอนนี้ สามารถจ่ายเงินประกันรายได้ได้เกือบหมด 100%แล้ว ยังเหลืออีกนิดหน่อย คาดว่า จะจ่ายได้หมดภายในสิ้นปีนี้ โดยในส่วนที่ยังจ่ายไม่หมด จะเป็นส่วนที่มีปัญหาเล็กน้อย เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังคาดเคลื่อน เช่น เลขที่บัญชีไม่ตรง เป็นต้น จึงขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับไปติดต่อที่สาขาเจ้าของบัญชี หรือ ติดตามข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร ทั้งจากสาขา แอพลิเคชั่น หรือ Call center ของธนาคาร”

ส่วนการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ 1 พันบาทนั้น ขณะนี้ สามารจ่ายได้แล้ว 4.5 ล้านครัวเรือน เป็นเงินกว่า 5.2 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 97-98% ของจำนวนที่จ่าย

ทั้งนี้ ทั้งในส่วนของการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวและการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวนั้น มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 1.3 แสนล้านบาท