อัพเดทล่าสุด "เงินประกันรายได้เกษตรกร” ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด 11

อัพเดทล่าสุด "เงินประกันรายได้เกษตรกร” ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด 11

เช็คที่นี่! อัพเดทล่าสุด "เงินประกันรายได้เกษตรกร” เคาะเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด 11 ชดเชยสูงสุด ตันละ 3,799.39 บาท

ความคืบหน้า "ประกันรายได้ข้าว" ใน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65หรือ "ประกันราคาข้าว" เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64 ที่ประชุมมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติวงเงินรวม 76,080.95 ล้านบาท 1.ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 เพิ่มเติม ล่าสุด เคาะเงินจ่ายชดเชยมาถึง งวดที่ 11 แล้ว ล่าสุดมีความคืบหน้าตามลำดับ

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยส่วนต่าง ตันละ 3,799.39 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยส่วนต่าง ตันละ  3,132.40 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยส่วนต่าง ตันละ  1,063.33 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ส่วนต่างตันละ  1,845.71 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว ส่วนต่าง ตันละ 2,683.85  บาท

สำหรับการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ระหว่างราคาเกณฑ์อ้างอิง ราคาข้าวชนิดต่างๆ ย้อนหลัง 7 วัน ทำการ  โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประมาณการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 7–16 ธันวาคม 2564 ประมาณการวงเงินชดเชยทั้งสิ้น 856.45 ล้านบาท

เกษตรกร ชาวนา ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน https://chongkho.inbaac.com   หรือ ผ่าน "แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile"  บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่ช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่าย สะดวก ปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการใช้บริการ ทุกเวลา

 

อัพเดทล่าสุด "เงินประกันรายได้เกษตรกร” ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด 11