สั่งปิด รร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี หลังพบ นร.ป.4 ติดโควิด

สั่งปิด รร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี หลังพบ นร.ป.4 ติดโควิด

ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สั่งปิดโรงเรียนทุกชั้นปี เพื่อทำการฆ่าเชื้อ หวั่นลุกลามขยายวงกว้าง หลังพบนักเรียน ป.4 ติดเชื้อ "โควิด-19"

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบมีการติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จนทำให้ต้องทำการปิดโรงเรียนเพื่อทำการฆ่าเชื้อ เพื่อป้องการติดเชื้อขยายวงกว้างจนกลายเป็นคลัสเตอร์ลุกลามขยายวงกว้างจนควบคุมเอาไว้ไม่อยู่ และเข้าสู่การคัดกรองทั้งครูและนักเรียนในโรงเรียน

หลังจากเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายเชน หมั่นเขตรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ได้ออกหนังสือประกาศ เรื่อง ปิดเรียน เนื่องจากเหตุพิเศษโดยระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19 ) ยังคงมีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่ และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 คนมีผลการตรวจโควิด 19 แบบ RT-PCR ยืนยันพบเชื้อโควิด-19 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ตระหนักในความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้
 

อีกทั้ง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จึงขอปิดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) ตั้งแต่วันวันนี้ ( 22 ธค. ) ไปจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 5 วัน และกำหนดเปิดเรียนในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 หรือหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น จะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง