ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ้านล่าง

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ้านล่าง

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง เขตธนบุรี ณ ห้องประชุมมัสยิดสวนพลู แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ้านล่าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง เขตธนบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

วันนี้ (22 ธ.ค.64) เวลา 13.40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 35 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง เขตธนบุรี ณ ห้องประชุมมัสยิดสวนพลู แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ้านล่าง ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ้านล่าง

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัยได้รับทราบ กับให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือ พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถกลับประกอบสัมมาอาชีพดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ้านล่าง

เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 09.54 น. ภายในชุมชนพัฒนาบ้านล่าง ซอยเทอดไท 11 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นบ้านไม้ให้เช่า ซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าปลูกติดกันหลายหลังคาเรือน อยู่ในชุมชนในมัสยิด ตัวบ้านบางหลังเป็นบ้านที่ใช้ไม้เก่าปลูกทั้งหลัง จึงทำให้เกิดเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว และเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี กับที่เกิดเพลิงไหม้อยู่ด้านหลังของบ้านไม้ทรงไทย ขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงจึงทำให้เพลิงลุกลามไหม้ไปติดบ้านไม้ทรงไทยอย่างรวดเร็วและรุนแรง ประกอบกับเป็นชุมชนและมีซอยแคบ ไม่มีแหล่งน้ำ ต้องใช้วิธีลากสายดับเพลิงเข้าไปในชุมชน

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ้านล่าง ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ้านล่าง

รวมทั้งต้องหาทางขึ้นไปบนตึกสูง เพื่อระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัคร จากในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ระดมรถน้ำและรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุที่กำลังลุกไหม้ ใช้เวลากว่า 40 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงได้ จากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวมีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 36 ครัวเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 85 คน และมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บ 1 คน สาเหตุของไฟไหม้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ้านล่าง ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ้านล่าง ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ้านล่าง

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ้านล่าง