ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยกับทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และด้วยความตั้งใจ เพื่อป้องกันประเทศชาติให้มีความมั่นคง ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว

 

 

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว วันนี้ (20 ธ.ค.64) เวลา 13.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ กองบังคับการกองร้อยทหารพรานที่ 1304 อำเภออรัญประเทศ

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว

เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ณ กองบังคับการกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4 อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ โดยพื้นที่ชายแดนจังหวัดภาคตะวันออกอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังบูรพา ประกอบด้วย

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว

กำลังพลกองทัพภาคที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ กองบังคับการกองร้อยทหารพรานที่ 1304 กรมทหารพรานที่ 13 และกองบังคับการกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 รับผิดชอบพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว 7 อำเภอ จาก 9 อำเภอ แบ่งออกเป็นอำเภอตามแนวชายแดน 4 อำเภอ ได้แก่

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว

 

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว

อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ และอำเภอคลองหาด และอำเภอในพื้นที่ตอนใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวัฒนานคร อำเภอวังสมบูรณ์ และอำเภอวังน้ำเย็น ซึ่งมีความยาวตลอดแนวชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบ 165 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบประมาณ 95 กิโลเมตร และลำน้ำประมาณ 70 กิโลเมตร โดยมีภารกิจสำคัญ 3 ประการ คือ การป้องกันชายแดน การรักษาความมั่นคงภายใน และการพัฒนาเพื่อความมั่นคง

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบ ยังความปลื้มปีติให้แก่เจ้าหน้าที่และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว ในหลวง พระราชทานสิ่งของ ในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่จนท.กองกำลังชายแดน สระแก้ว