ในหลวง มีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาร์

ในหลวง มีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาร์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ความว่า 

เชค ตะมีม บิน ฮะมัด อัษษานี

เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์

กรุงโดฮา

ในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาร์ หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวกาตาร์

หม่อมฉันตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรอันมั่นคง ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง ซึ่งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนา เพิ่มพูนความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนของทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว