"กรมทางหลวง" ขยาย 4 ช่องจราจร เชื่อมชลบุรี-ระยอง รองรับอีอีซี

"กรมทางหลวง" ขยาย 4 ช่องจราจร เชื่อมชลบุรี-ระยอง รองรับอีอีซี

"กรมทางหลวง" ขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 332 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา) จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จตลอดสาย เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมโลจิสติกส์ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.64 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า "กรมทางหลวง" (ทล.) โดยสำนักงานก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 332 สาย แยกทางหลวงหมายเลข3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา) จังหวัดชลบุรี ระหว่าง กม. ที่ 0+000 - กม. ที่ 14+487 รวมระยะทาง 14.47 กิโลเมตร แล้วเสร็จตลอดสาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมโลจิสติกส์ภาคตะวันออก ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ทางหลวงหมายเลข 332 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา) เป็นเส้นทางเชื่อมโยงตัวชุมชนถึงสถานที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ หน่วยงานราชการต่าง ๆ และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา มีจุดเริ่มต้น กม. ที่ 0+000 บริเวณแยกเจ อำเภอสัตหีบ ถึงจุดสิ้นสุด กม. ที่ 14+487 บริเวณแยกอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี รวมระยะทาง 14.47 กิโลเมตร 

"กรมทางหลวง" ขยาย 4 ช่องจราจร เชื่อมชลบุรี-ระยอง รองรับอีอีซี

เนื่องจากในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทล. เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงดำเนินการก่อสร้างขยายเพิ่มช่องจราจรเดิมจาก 2 ช่องจราจร (ไป - กลับ) เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (แบ่งทิศการจราจรฝั่งละ 2 ช่องจราจร (ไป - กลับ) ผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 
3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร พร้อมปรับปรุงเกาะกลาง ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจำนวน 2 แห่ง คือ

  • สะพานข้ามแยกเกษมพล ช่วง กม. ที่ 10+584
  • สะพานข้ามแยกตลาดสระแก้ว ช่วง กม. ที่ 12+850 พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 797,566,000 บาท 

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่น ระบายรถจาก จังหวัดชลบุรี สู่จังหวัดระยอง ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ตามนโยบายรัฐบาล