“จุรินทร์”สั่งการตรวจเข้มจำหน่าย”กระเช้าของขวัญ-”ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา

“จุรินทร์”สั่งการตรวจเข้มจำหน่าย”กระเช้าของขวัญ-”ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา

“จุรินทร์” สั่งการกรมการค้าภายใน-พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศออกตรวจการจำหน่าย"กระเช้าของขวัญ-ชุดของขวัญปีใหม่" ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา ต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ห้ามนำสินค้าหมดอายุมาใส่ พร้อมให้ดูแลราคาสินค้าและค่าบริการต่อเนื่อง ก่อนและหลังปีใหม่

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีความห่วงใยประชาชนในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ที่ประชาชนจะมีการซื้อของฝาก ของขวัญให้แก่กันและกัน จึงได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า การจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ชุดของขวัญปีใหม่อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับราคาเอาเปรียบผู้บริโภค และให้ประสานห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านจำหน่ายสินค้าให้มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน แสดงรายการสินค้า น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาสินค้าแต่ละรายการ รวมถึงค่ากระเช้าหรือภาชนะที่ใช้บรรจุ และค่าวัสดุตกแต่ง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบด้วย

ทั้งนี้ กำชับไม่ให้นำสินค้าที่ใกล้หมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเสื่อมคุณภาพมาจัดลงในกระเช้าหรือชุดของขวัญ และให้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรับประกันหรือคืนสินค้ากรณีชำรุด และห้ามมิให้ฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น โดยไม่มีเหตุผลอันควร

“จุรินทร์”สั่งการตรวจเข้มจำหน่าย”กระเช้าของขวัญ-”ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา

นางมัลลิกา กล่าวว่า นายจุรินทร์ยังขอให้เตรียมความพร้อมดูแลสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ประชาชนจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยว โดยให้ตรวจสอบต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนปีใหม่ และช่วงหลังปีใหม่ ที่คนจะเดินทางกลับ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชน โดยให้เน้นร้านค้าในสถานที่ ๆ คนเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ  

นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยตรวจสอบความถูกต้องของหัวจ่ายว่ามีปริมาณเต็มลิตรหรือไม่ เพื่อเป็นการดูแลประชาชนที่เดินทางด้วยรถยนต์ ซึ่งจะต้องเน้นในพื้นที่ ๆ เป็นทางผ่านออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ และจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งให้รณรงค์ให้ร้านค้า ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ทั้งราคาสินค้า ค่าบริการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ

“จุรินทร์”สั่งการตรวจเข้มจำหน่าย”กระเช้าของขวัญ-”ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด จำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร หรือจำหน่ายในราคาไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ