ธ.ก.ส. ลุยพบชาวนา จ่าย "เงินไร่ละ 1,000 บาท" ขีดเส้นโอนหมดพรุ่งนี้เช็คด่วน

แจ้งข่าวดี ติดตาม ธ.ก.ส. ลุยพบชาวนา จ่าย "เงินไร่ละ 1,000 บาท" ขีดเส้นโอนหมดพรุ่งนี้เช็คด่วน

เกาะติดอัพเดท ธ.ก.ส. ลุยพบชาวนา จ่าย "เงินไร่ละ 1,000 บาท" โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ขีดเส้นโอนหมดพรุ่งนี้

ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ถึงแปลงนา แจ้งชาวนาเช็คยอดเงินในบัญชี โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/2565 "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท" รอบที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท ครอบครัวไม่เกิน 20 ไร่ เป็นของขวัญปีใหม่ 2565 พร้อมโครงการประกันรายได้-ชำระดีมีคืน-นาทีทองลดดอกเบี้ย

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธ.ก.ส. ลุยกันถึงแปลงนาที่ บ้านดงสระแก้ว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ สำหรับหนุ่มๆ เสื้อเขียว นำโดยนายมงคล ผดุงไชย ผอ.สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.อุตรดิตถ์ เพื่อแจ้งข่าวดี

พร้อมสอบถาม ติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ ของ ธ.ก.ส. ซึ่งจัดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/2565 รอบที่ 1 โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อครอบครัว โดย ธ.ก.ส.จ.อุตรดิตถ์ เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 14-17 ธันวาคม นี้ จำนวน 9,827ครัวเรือน เป็นเงิน 133,318,735 ล้านบาท

ธ.ก.ส. ลุยพบชาวนา จ่าย "เงินไร่ละ 1,000 บาท" ขีดเส้นโอนหมดพรุ่งนี้เช็คด่วน

นายมงคล กล่าวว่า ธ.ก.ส. จังหวัดอุตรดิตถ์ ทุกสาขา 9 อำเภอ ได้ดำเนินโครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามมติ ครม. เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จากภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น พร้อมทั้งเป็นการจูงใจให้ชาวนาดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีเพื่อมีโอกาสขายได้ในราคาที่สูง มีรายได้เพิ่มขึ้น 

นอกจากโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อครอบครัว เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถเช็คยอดเงินในบัญชีได้แล้ว นอกจากนี้ในส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 จ.อุตรดิตถ์ รอบที่ 1 ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ ได้รับในโครงการ 40,177 ราย เป็นเงิน 618,042,146 บาท

ธ.ก.ส. ลุยพบชาวนา จ่าย "เงินไร่ละ 1,000 บาท" ขีดเส้นโอนหมดพรุ่งนี้เช็คด่วน

 

จากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากการระบาดของโควิด – 19 ธ.ก.ส. ยังได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ปีบัญชี 2564 ประกอบไปด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชำระดีมีคืน , โครงการนาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด-19 โดยระยะเวลาดำเนินมาตรการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 25564 ถึง 31 มีนาคม 2565 สำหรับลูกค้า ธ.ก.ส.สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา เป็นของขวัญช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

ธ.ก.ส. ลุยพบชาวนา จ่าย "เงินไร่ละ 1,000 บาท" ขีดเส้นโอนหมดพรุ่งนี้เช็คด่วน

ธ.ก.ส. ลุยพบชาวนา จ่าย "เงินไร่ละ 1,000 บาท" ขีดเส้นโอนหมดพรุ่งนี้เช็คด่วน


 

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

เข้าเวบไซต์ chongkho.inbaac.com กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ธ.ก.ส. ลุยพบชาวนา จ่าย "เงินไร่ละ 1,000 บาท" ขีดเส้นโอนหมดพรุ่งนี้เช็คด่วน

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์