เช็คที่นี่! ธ.ก.ส. โอนจ่าย "เงินประกันรายได้เกษตรกร" งวดที่ 1-9

เช็คที่นี่! ธ.ก.ส. โอนจ่าย "เงินประกันรายได้เกษตรกร" งวดที่ 1-9

ตรวจสอบเงิน "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ธ.ก.ส. โอน "เงินประกันรายได้เกษตรกร" งวดที่ 1-9 รวมแล้วกว่า 82,000 ล้านบาท เช็คล่าสุด ใครยังไม่ได้รีบอัพเดทเลย

อัพเดทโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร", "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ตรวจสอบ เช็คที่นี่ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานความคืบหน้าให้ทราบก่อนใคร

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 นั้น

โดย "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 
 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน  

ล่าสุด วันนี้ (15 ธ.ค.64) ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินประกันรายได้ ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565ในงวดที่ 1-7 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 8-9 อีกจำนวน 4,838 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 377,122 ครัวเรือน

ผลการโอน "เงินประกันรายได้เกษตรกร" 

 • งวดที่ 1-9 รวมทั้งหมดจำนวน 82,308 ล้านบาท
 • จำนวนเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4,504,348 ครัวเรือน

เช็คที่นี่! ธ.ก.ส. โอนจ่าย "เงินประกันรายได้เกษตรกร" งวดที่ 1-9

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

หลักเกณฑ์การจ่าย "เงินประกันรายได้เกษตรกร" 

 1. เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. แจ้ง รายชื่อ ประเภทปลูกข้าว ช่วงเวลาวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว และราคาส่วนต่างต้องชดเชยตามพื้นที่ทั้งหมด เพื่อคำนวณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณกำหนดไว้

ทั้งนี้ เพื่อส่งให้ ธ.ก.ส.ใช้เป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน จากนั้น ธ.ก.ส. จะส่ง SMS หรือแจ้งในพื้นที่ให้เกษตรกรรับทราบ โดยขอย้ำให้เกษตรกรดูแลความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% เพื่อนำมาร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว เพื่อรับเงินค่าเก็บรักษาข้าวในยุ้งฉาง โดยรัฐบาลดูแลค่าเก็บรักษา เมื่อข้าวไม่ออกสู่ตลาดจำนวนมากพร้อมกัน ราคาจะขยับขึ้น เพื่อช่วยเหลือรัฐทางอ้อม

จากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ตรวจสอบ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ 

 • เข้าสู่เวบไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
 • ตรวจสอบข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเวบไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 

เช็คที่นี่! ธ.ก.ส. โอนจ่าย "เงินประกันรายได้เกษตรกร" งวดที่ 1-9

 

 

ที่มา : ธ.ก.ส.