นายกฯ ชงเพิ่ม "เงินอุดหนุนผู้สูงอายุ" แบบขั้นบันได

นายกฯ ชงเพิ่ม "เงินอุดหนุนผู้สูงอายุ" แบบขั้นบันได

โฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ ชงเพิ่ม "เงินอุดหนุนผู้สูงอายุ" แบบขั้นบันได มอบกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสภาพัฒน์ พร้อมอนุมัติค่าใช้จ่าย ค่าเสี่ยงภัย อสม. ทั่วประเทศ อีก 6 เดือน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยกลุ่มผู้สูงอายุ สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยให้เป็นนโยบายและข้อดำริจากนายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พิจารณาหาแนวทางเพิ่ม "เงินอุดหนุนผู้สูงอายุ" ในรูปแบบขั้นบันได เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ 

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งตนเองก็ห่วงใยคนไทยที่มีอายุมากขึ้น อยากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และที่สำคัญสามารถพึ่งพาตนเองได้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังชื่นชมการทำงานของพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมดูแลการทำงานของ อสม. ทั่วประเทศ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าเสี่ยงภัย ให้ อสม. ต่อไปอีก 6 เดือน เพื่อเป็นการสนับสนุน และขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานต่อไป

ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีสถานการณ์โควิด-19 ของโลก ที่พบว่ามีผู้เสียชีวิตรายแรกจากการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. รับทราบแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนมาตรการใดๆ เพิ่มเติมจากการประชุม ศบค. เมื่อวาน แต่ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting / DMHTTA  พร้อมเชิญชวนประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนด้วย    

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์