“นายกฯ”สั่งการหนุนค่าใช้จ่ายอสม.ช่วยโควิดอีก6เดือน

“นายกฯ”สั่งการหนุนค่าใช้จ่ายอสม.ช่วยโควิดอีก6เดือน

“นายกฯ”สั่งการหนุนค่าใช้จ่ายอสม.ช่วยโควิดอีก6เดือน สั่ง ‘คลัง-สำนักงบฯ-สศช.’ เพิ่มเบี้ยคนชราเป็นขั้นบันได รับมือสังคมผู้สูงอายุ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบข้อสั่งการในที่ประชุมครม. ว่า นายกรัฐมนตรีห่วงใยผู้สูงอายุเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไปพิจารณาแนวทางในการเพิ่มเงินผู้สูงอายุเป็นขั้นบันได เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถดูแลตัวเองได้โดยถือเป็นนโยบาย และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
 

ขณะที่มีการสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม. นั้น นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมและสนับสนุนการทำงานของอสม.ทั่วประเทศที่ได้ช่วยทำงานให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์ covid-19 แพร่ระบาดที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายอสม. ต่อไปอีก 6 เดือน