ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.2124 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.3133 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.2124 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.3133 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (8 ธ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.2124 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (7 ธ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.5257 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.3133 บาท/ยูโร)