"เงินประกันราคาข้าว" ธกส. เริ่มโอนจ่ายแล้ววันนี้ เช็คเลย!!

"เงินประกันราคาข้าว" ธกส. เริ่มโอนจ่ายแล้ววันนี้ เช็คเลย!!

"เงินประกันราคาข้าว" ธกส. เริ่มโอนจ่ายแล้ววันนี้ ส่วนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 - ประกันรายได้ยางพารา เช็คไทม์ไลน์วันโอนเงินได้แล้วที่นี่!!

ติดตามความคืบหน้า เงินประกันรายได้เกษตรกร ธ.ก.ส. นัดวันจ่าย ชาวนาเก็บข้าวเปลือกรอร่วมโครงการของรัฐบาล ล่าสุด กระทรวงการคลัง แจ้งความคืบหน้าสำหรับการจ่าย "เงินเยียวยาเกษตรกรดังนี้ จากที่ประชุม ครม. อนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้ฯ ทั้งข้าว ยางพารา และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ธนาคาร ธ.ก.ส.ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลและเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ดังนี้

 

  • โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 (เพิ่มเติม) เริ่มโอนวันที่ 9 - 13 ธ.ค. 64 เป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน  

 

  • โครงการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตฯ ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20 ไร่ เริ่มโอนวันที่ 13 - 17 ธ.ค. 64 เป้าหมายเกษตรกร 4.57 ล้านครัวเรือน  

 

  • โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 เริ่มโอน 20 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป เป้าหมายเกษตรกร 1.88 ล้านราย 

 

 

ตรวจสอบ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ได้ที่นี่ 

  • เข้าสู่เวบไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  • กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

 

  • ตรวจสอบข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเวบไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 

"เงินประกันราคาข้าว" ธกส. เริ่มโอนจ่ายแล้ววันนี้ เช็คเลย!!