เช็คที่นี่ ธ.ก.ส. นัดวันโอน "เงินเยียวยา" ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

เช็คที่นี่ ธ.ก.ส. นัดวันโอน "เงินเยียวยา" ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

เกษตรกร เฮ เช็คที่นี่ ธ.ก.ส. นัดวันโอน "เงินเยียวยา" ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

เกาะติดรายงาน ความคืบหน้า "เงินเยียวยา" ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เกษตรกร เฮ เช็คที่นี่ ธ.ก.ส. นัดวันโอนเงินแล้ว

สำหรับเงินช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 1,000 บาท หรือ "เงินไร่ละ 1,000 บาท" หลังคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบจะดำเนินการจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อไป ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ คือ ไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท

ตามมาตรการคู่ขนานในการช่วยเหลือชาวนาอีกประมาณ 5 หมื่นล้านบาท เพื่อให้ กระทรวงการคลัง ไฟเขียวให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินให้เกษตรกร 

 

ความคืบหน้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระบุว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น

  • สนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณจำนวน 53,871.84 ล้านบาท
  • เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.57 ล้านครัวเรือน โดยจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564


ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ "ช่วยเหลือเกษตรกร" ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ได้ที่นี่ 

เข้าสู่เวบไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

เช็คที่นี่ ธ.ก.ส. นัดวันโอน "เงินเยียวยา" ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ข้อมูลจาก ธ.ก.ส. , กระทรวงการคลัง และทำเนียบรัฐบาล