THAI WEEK 2021 กระตุ้นยอดอีคอมเมิร์ซ “ไทย - จีน”

THAI WEEK 2021 กระตุ้นยอดอีคอมเมิร์ซ “ไทย - จีน”

"สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง" จัดงาน THAI WEEK 2021 กระตุ้นยอดการช้อปในตลาดการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนของไทย- จีน ผลักดันธุรกิจไทยในจีน หลังยุคโควิด-19

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานเปิดงาน THAI WEEK 2021 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ผลิตและผู้ค้าไทยในจีน มีโอกาสจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยมากขึ้น มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและขยายความหลากหลายของสินค้าไทยสำหรับตลาดผู้บริโภคจีน 

ในงานนี้ มีนาย Xie Yi รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) นายไพศาลย์ ยังสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงินเขตประเทศจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นาย Larry Lee รองประธานฝ่าย Global Corporate Affairs JD Worldwide บริษัท JD.com นางสาวชิยาวรรณ จงวัฒนา อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ นางสาวปทุมวดี อิ่มทั่ว อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร นางสาวภัคนันท์ วินิจฉัย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วม

 

THAI WEEK 2021 กระตุ้นยอดอีคอมเมิร์ซ “ไทย - จีน”

กิจกรรม Thai Week 2021 จัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ตอบสนอง New Normal Life Style โดยสถานทูตฯร่วมกับ CP Center และสินค้าไทยมากกว่า 50 แบรนด์ ออกร้านจำหน่ายสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม เฟอร์นิเจอร์ หมอนยางพารา ผลไม้ไทย เครื่องปรุงอาหาร จำลองบรรยากาศไนท์มาเก็ต ระหว่างวันที่ 5 - 12 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร CP Center

ภายในงานได้จัดแสดงนาฎศิลป์ไทย มวยไทย ดนตรีไทยและการจัดนิทรรศการภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “Thailand Through My Lens” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความทรงจำและความประทับใจผ่านกล้องของประชาชนจีน ครั้งเมื่อเคยเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทย และแสดงภาพประกวดมากกว่า 500 ภาพ

 

 

THAI WEEK 2021 กระตุ้นยอดอีคอมเมิร์ซ “ไทย - จีน”

นอกจากนี้ สถานทูตฯได้จัดแสดงข้อมูลสินค้านวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ไทยต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคจีนและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าไทยในจีนด้วย

สำหรับรูปแบบออนไลน์ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ JD Worldwide กระตุ้นยอดการซื้อสินค้าในตลาดการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนของจีน (cross border e-Commerce) ผ่านกิจกรรมถ่ายทอดสด (livestreaming) ขายสินค้าไทยมากกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ในดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งมีผู้เข้าชมรวมกว่า 900,000 คน

 

THAI WEEK 2021 กระตุ้นยอดอีคอมเมิร์ซ “ไทย - จีน”

งาน Thai Week 2021 เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสถานทูตฯ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการเข้าถึงผู้บริโภคจีนในวงกว้างตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อของผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และนำเสนอประเภทสินค้าไทยที่หลากหลายในตลาดผู้บริโภคจีน รวมทั้งรักษาความนิยมไทยในกลุ่มคนจีนอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อเป้าหมายการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19

 

THAI WEEK 2021 กระตุ้นยอดอีคอมเมิร์ซ “ไทย - จีน”