"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 2565 ประกาศเงื่อนไข หลักเกณฑ์ คาดวัน-วิธีลงทะเบียน

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 2565 ประกาศเงื่อนไข หลักเกณฑ์ คาดวัน-วิธีลงทะเบียน

ประกาศเงื่อนไขลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" 2565 เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ คาดการวันลงทะเบียน เช็ครายละเอียดที่นี่

ประกาศเงื่อนไขลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" 2565 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นปี 2565 เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ ของประชาชน ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีรายได้น้อยนั้น 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปี 2565 ปรับเกณฑ์ใหม่ ใช้บัตร ปชช.แทนได้ เช็คเงื่อนไข

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ปี 65 ใช้บัตรประชาชนได้แล้ว ดูเงื่อนไขที่นี่

- เช็คสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนธันวาคม 2564 ได้สิทธิอะไรบ้าง?

 

สำหรับการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" 2565 สามารถลงได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) , ธนาคารออมสิน  และธนาคารกรุงไทย

 

ซึ่งการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกธนาคารที่สะดวกได้ตามรายชื่อดังกล่าว โดยแสดงหลักฐานยืนยันตนด้วยบัตรประชาชน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น รายได้ ทรัพย์สิน หนี้สินและอื่นๆ และเก็บหลักฐานไว้ยืนยันการลงทะเบียน

 

เงื่อนไขลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 2565 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

  • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท
  • ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
  • ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
  • ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่
  • หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีมติเห็นชอบให้ใช้ "บัตรประจำตัวประชาชน" แบบสมาร์ทการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ เพื่อให้ความสะดวกกับประชาชนในการใช้จ่าย สำหรับหลักเกณฑ์พิจารณารอบใหม่คาดว่ารอบใหม่นี้จะมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเป็นประมาณ 15 ล้านคน

 

CR : กระทรวงการคลัง