อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 685 จับตา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 685 จับตา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 685 ราย จับตา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น ยะลา

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 3 ธ.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร
2 นครศรีธรรมราช 
3 สงขลา 
4 ปัตตานี 
5 สุราษฎร์ธานี 
6 เชียงใหม่ 
7 ชลบุรี 
8 สมุทรปราการ 
9 ขอนแก่น 
10 ยะลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 685 จับตา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี

3/12/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วยนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น ยะลา
 

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 685 จับตา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 685 จับตา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 685 จับตา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 685 จับตา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 4,912 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,101,778 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,009,574 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,786 ราย
-----------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,130,641 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,037,000 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,880 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 ธันวาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 94,280,248 โดส
--------------
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 207,136 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 246,818 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 73,138 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 685 จับตา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 264,439,993 ราย 
อาการรุนแรง 87,000 ราย 
รักษาหายแล้ว 238,471,087 ราย 
เสียชีวิต 5,249,487 ราย 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 49,716,825 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,609,741 ราย
3. บราซิล  จำนวน 22,118,782 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 10,329,074 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 9,703,107 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,130,641 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 685 จับตา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี

กทม.ติดตามเฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์โอมิครอน อย่างใกล้ชิด

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม. ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน รวมทั้งได้ปรับมาตรการการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรจากทวีปแอฟริกา โดยมีการเพิ่มจำนวนวันกักตัว วันคุมไว้สังเกต และการห้ามเข้าประเทศ และต้องตรวจ RT-PCR 3 ครั้ง วันที่ 0-1 , 5-6 , 12-13 นอกจากนี้ จะจัดเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบชุมชนที่มีชาวแอฟริกันอาศัยอยู่ หากมีผู้เดินทางเข้ามาใหม่จำเป็นต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแล ไม่ให้มีคนแปลกหน้าเข้ามาอาศัยโดยพลการ

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเรื่องระบบสาธารณสุขเพื่อรองรับการระบาดระลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งอุปกรณ์การแพทย์ สถานพยาบาล รวมไปถึงระบบที่จะควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจำกัดโดยเร็วไม่กระจายไปเป็นพื้นที่กว้าง รวมถึงการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย ได้เตรียมความพร้อมยกระดับแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล มาตรการทางสังคม อาทิ การสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 685 จับตา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี