สสว.จับมือออมสินและภาคี 5 หน่วยงานช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

สสว.จับมือออมสินและภาคี 5 หน่วยงานช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

สสว. เอ็มโอยู ธนาคารออมสิน หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สนับสนุนเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งทุนในการดำเนินธุรกิจ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ที่ผ่านมา สสว. ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนหลายแห่ง โดยเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานของ สสว.คือ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ขยายช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงแหล่งทุน

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง สสว. ธนาคารออมสิน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

“การลงนามฯ ครั้งนี้ คือ หนึ่งในโครงการรูปธรรมของ สสว. เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นทิศทางการดำเนินการเพื่อผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเอสเอ็มอีให้มากที่สุด"

นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย ธนาคารจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับนโยบายเปิดประเทศ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้ง

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ด้วยสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนเป็นพิเศษ คือ "สินเชื่อ SMEs ที่มีเงิน" สำหรับธุรกิจ Small SMEs ช่วยเสริมสภาพคล่อง เพื่อการลงทุนหรือนำไปไถ่ถอนสัญญาขายฝากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา จะให้กู้โดยพิจารณาจากที่ดินซึ่งเป็นหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคาประเมินราชการไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.99% ตลอดสัญญา ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี โดยปลอดชำระเงินต้น 2 ปี ยื่นกู้ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

และ "สินเชื่อ GSB Smooth BIZ" เงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 2.99% ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท

รวมถึงสินเชื่ออื่นตามมาตรการช่วยเหลือต่างๆ อาทิ สินเชื่อ Soft Loan สำหรับ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  สินเชื่อ Soft Loan ธปท. เพื่อฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในภาคเช้าของงาน ยังมีกิจกรรมซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ โดยหน่วยงานพันธมิตรที่เคยได้ร่วม MOU กับ สสว. ได้แก่ TikTok บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) Bank of China (Thai) บริษัท เทลสกอร์ จำกัด บริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus) สถาบันมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย และ บริษัท เจนโทเซีย จำกัด มาร่วมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจภายในงานดังกล่าวอีกด้วย

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์