สสว. ชู SME Restart สร้าง 5 ต้นแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ ขานรับนโยบายเปิดประเทศ

สสว. ชู SME Restart สร้าง 5 ต้นแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ ขานรับนโยบายเปิดประเทศ

สสว. จับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการ SME Restart สร้างต้นแบบองค์ความรู้ท่องเที่ยววิถีใหม่ ขานรับแผนการเปิดประเทศ 120 วัน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ปลายปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา สสว. ได้ดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 หรือโครงการ SME Restart ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สสว. และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการขานรับแผนการเปิดประเทศ 120 วัน ซึ่งประกาศโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งระบบ เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลับมาเข้มแข็งขึ้นและสร้างรายได้ให้ประเทศ เป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ ใน 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และพังงา ซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 ราย

“อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่าปีละ 3 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 20% ของ GDP มีอัตราการจ้างงานมากกว่า 4 ล้านคน โดยกว่าหนึ่งแสนรายเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Micro SME เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ต้องปิดตัวชั่วคราวไปมากกว่า 70%

ดังนั้นโครงการ SME Restart จึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความพร้อมและเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรับมือกับวิกฤติ รวมทั้งสร้างต้นแบบองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ฟื้นคืน 

โดยในช่วงสองเดือนที่ดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้แล้วกว่า 200 ล้านบาท นอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว โครงการดังกล่าวยังได้จัดทำ infographic และ e-book 5 ต้นแบบองค์ความรู้การท่องเที่ยววิถีใหม่โดยเน้นธุรกิจบริการ เพื่อนำไปเผยแพร่สู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 1. ธุรกิจนำเที่ยว/มักคุเทศก์ 2.โรงแรมที่พัก 3. ขนส่งทางบก/ทางน้ำ 4.ร้านอาหาร และ 5. ธุรกิจสปา