น้ำป่าเขาบรรทัดทะลักท่วมบ้าน ซัดถนนหลายสาย รีสอร์ทพังหลายแห่ง

สถานการณ์น้ำท่วม จ.พัทลุง ล่าสุด น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัด ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน ถนนหลายสาย รีสอร์ทถูกน้ำซัดพังหลายแห่ง

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงขยายวงกว้างขึ้น ล่าสุด น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ของอำเภอเมือง อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีบรรพต อำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน อำเภอควนขนุน อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ชาวบ้านได้ผลกระทบแล้วกว่า 1,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรสวนยางพารา ปาล์ม ไม้ผลถูกน้ำหลากท่วมแล้วกว่า 5,000 ไร่ 
 

โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอควนขนุนมวลน้ำจากเทือกเขาบรรทัดในเขตพื้นที่ อ.ศรีบรรพต ไหลผ่านฝายชลประทานท่าแนะ จนล้นสปริงเวย์ ทำให้ต้องเปิดประตูน้ำ 1 บาน เพื่อระบายน้ำออก ส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้านของพื้นที่ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวดพัทลุง โดยเฉพาะบริเวณวัดล้อ หมู่ที่ 9 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน มีน้ำท่วมสูงเกือบ 50 เซนติเมตร และจากสี่แยกโพธิ์ทองมุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอศรีบรรพต มีน้ำท่วมบนผิวจราจรประมาณ 30 เซนติเมตร เป็นระยะยาวประมาณ 800 เมตร รถเล็กต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร ต้องเร่งระบายน้ำลงคลองวัดพิกุลทองเพื่อป้องกันการไหลผ่านผิวจราจรจนของถนนสายเอเชีย ซึ่งเป็นสายหลักในการสัญจรระหว่างจังหวัด
 

ในส่วนของอำเภอกงหรา ล่าสุดน้ำป่าซัดรีสอร์ทของชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลคลองทรายขาว ได้รับความเสียหาย พร้อมกันนั้นน้ำป่ายังได้หลากเข้าท่วมในพื้นที่ หลายหมู่บ้านของตำบลชะรัด อ.กงหรา ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า 300 ครัวเรือน  

สำหรับพื้นที่จังหวัดพัทลุง ล่าสุดท้องฟ้ายังมืดครึ้ม มีฝนตกประปรายในบางพื้นที่