เช็คเลย! ไทม์ไลน์ประกาศผล "เลือกตั้ง อบต." วันไหน-ถ้าถูกร้องเป็นอย่างไร

เช็คเลย! ไทม์ไลน์ประกาศผล "เลือกตั้ง อบต." วันไหน-ถ้าถูกร้องเป็นอย่างไร

กกต.เผยไทม์ไลน์ประกาศผล “เลือกตั้ง อบต.” หากสุจริต-เที่ยงธรรม ภายใน 30 วัน 28 ธ.ค. 64 แต่ถ้ามีกรณีร้องเรียน ขีดเส้นภายใน 60 วัน 27 ม.ค. 65

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ไทม์ไลน์การประกาศผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หลังจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา โดยระบุว่า การประกาศผลการเลือกตั้ง อบต. นั้นสามารถประกาศได้เมื่อ ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งจาก กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วเห็นว่า การเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้รายงานต่อ กก.ชุดใหญ่

เมื่อ กกต.ชุดใหญ่ ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้งคือ ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2564

ส่วนกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้ กกต.ดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็นแล้วแต่กรณีโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน ดังนั้นวันสุดท้ายที่จะต้องประกาศผลการเลือกตั้ง หรือรับรองผลการเลือกตั้งคือ ภายในวันที่ 27 ม.ค. 2565 โดยประธาน กกต. หรือกรรมการ กกต. ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม กกต. ลงนามในประกาศผลการเลือกตั้ง อบต.

อย่างไรก็ดีการประกาศผลการเลือกตั้ง อบต.ดังกล่าว จะไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต. ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

เช็คเลย! ไทม์ไลน์ประกาศผล "เลือกตั้ง อบต." วันไหน-ถ้าถูกร้องเป็นอย่างไร