เชียงใหม่ จ่อเปิดนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร นำร่อง 5 อำเภอ

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เตรียมพิจารณานั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร นำร่องในพื้นที่ 5 อำเภอ ด้านนายกสมาคมร้านอาหารฯ เผยมีร้านอาหารตื่นตัวลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ COVID Free Settingกว่า 1,000 แห่ง คาดหากได้รับอนุมัติมีเงินหมุนเวียนในระบบร้านอาหารวันละ 20 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการร้องขอจากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และโรงแรมเพื่อขออนุญาตให้มีการจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีกี่แห่งที่ได้ลงทะเบียนตามมาตรการ COVID Free Setting เบื้องต้นคาดว่ามีอยู่ราว 200 กว่าแห่ง

สำหรับร้านอาหารที่ต้องการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ COVID Free Setting จะเป็นการลงทะเบียนออนไลน์ โดยให้ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมกับฝ่ายปกครองและ กอ.รมน. ออกทำการสุ่มตรวจร้านที่ลงทะเบียนมานั้นได้ดำเนินการตามมาตรการที่ COVID Free Setting กำหนดไว้จริงหรือไม่ ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมในร้าน เรื่องผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับบริการ มีการดำเนินการอย่างไร

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีการประชุมกำหนดกรอบแนวทางการเปิดให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ ซึ่งอาจจะมีข้อกำหนดที่เข้มข้นกว่าที่ ศบค. กำหนดไว้ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่

เริ่มจากร้านอาหารในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 5 อำเภอ ได้แก่

  1. อ.เมืองเชียงใหม่
  2. อ.แม่ริม
  3. อ.แม่แตง
  4. อ.ดอยเต่า
  5. อ.จอมทอง

ส่วนสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ต่างๆ ยังไม่สามารถเปิดให้ดำเนินการให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

ด้าน นายธนิต ชุมแสง นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ กล่าวว่า หากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้ในร้านอาหาร จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดรายได้กับผู้ประกอบการ และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งนี้หากเป็นไปได้อยากให้จังหวัดพิจารณาให้เปิดนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ทั้ง 25 อำเภอ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวอยู่ในทุกอำเภอ ไม่ใช่อนุญาตให้เฉพาะในพื้นที่ 5 อำเภอนำร่องเท่านั้น

ทั้งนี้ ขั้นตอนอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยศบค.จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่ 3 ธันวาคม 2564  ซึ่งขณะนี้พบว่าร้านอาหารในพื้นที่ต่างตื่นตัวลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ COVID Free Setting กันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านอาหารขนาดใหญ่ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว เชื่อว่าขณะนี้มีไม่ต่ำกว่า 1,000 ร้าน ที่ได้เข้าไปลงทะเบียน เพื่อรอให้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมกับฝ่ายปกครองและ กอ.รมน. เข้าตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สามารถนั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้

สำหรับรายได้ที่คาดว่าผู้ประกอบการร้านอาหารจะได้รับหากจังหวัดอนุญาตให้นั่งดื่มในร้านอาหารได้จะเพิ่มขึ้น100% โดยเมื่อเปรียบเทียบรายได้ของร้านอาหารจากในช่วงปกติเมื่อปี 2562 มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 15,000 ล้านบาท หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 และ 2564 รายได้ลดลงเหลือประมาณ 7,000 ล้านบาท ทั้งนี้หากได้รับอนุญาตให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้คาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนในกลุ่มร้านวันละประมาณ 20 ล้านบาท