อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 740 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 740 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 740 ราย จับตานครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ชลบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ ตรัง ปัตตานี กระบี่

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 30 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร
2 นครศรีธรรมราช 
3 สงขลา 
4 สุราษฎร์ธานี 
5 ชลบุรี 
6 เชียงใหม่ 
7 สมุทรปราการ 
8 ตรัง 
9 ปัตตานี 
10 กระบี่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 740 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่

30/11/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ชลบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ ตรัง ปัตตานี และ กระบี่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 740 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 29 พ.ย. 2564)
รวม 92,658,390 โดส ใน 77 จังหวัด
 ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 297,973 โดส
 เข็มที่ 1 : 110,870 ราย
 เข็มที่ 2 : 157,133 ราย
 เข็มที่ 3 : 29,970 ราย
------------------
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 48,074,050 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 41,210,777 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,373,563 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC,ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 และ ศูนย์ข้อมูลCOVID19

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 740 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 740 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 740 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 740 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 4,306 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,087,009 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,992,002 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,677 ราย
-----------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,115,872 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,019,428 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,771 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 29 พฤศจิกายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 92,658,390 โดส
----------------
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 110,870 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 157,133 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 29,970 ราย

ที่มา - ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 740 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 262,360,482 ราย 
อาการรุนแรง 84,369 ราย 
รักษาหายแล้ว 236,896,703 ราย 
เสียชีวิต 5,224,330 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 49,285,910 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,583,597 ราย
3. บราซิล  จำนวน 22,084,749 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 10,189,059 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 9,604,233 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,115,872 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 740 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่

 

คนไทยใน 8 ประเทศแอฟริกา ประสงค์กลับไทย ลงทะเบียนรับ COE ที่ QR CODE

สอบถามรายละเอียดที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ตรวจพบไวรัสโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่ OMICRON ในแอฟริกา และสายการบินหลายสายการบินได้หยุดให้บริการรับผู้เดินทางจาก 8 ประเทศแอฟริกา ได้แก่ บอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ และซิมบับเว เป็นการชั่วคราว นั้น

ขอให้คนไทยที่พำนักอยู่ใน 8 ประเทศนี้ โดยเฉพาะโมซัมบิกและแอฟริกาใต้และประสงค์จะเดินทางกลับไทย สายการบิน Ethiopian Airlines จะให้บริการเที่ยวบิน ET608 เข้า ประเทศไทยทุกวันพุธ (วันที่ 1, 8, 15, 22 และ 29 ธันวาคม 2564) โดยออกจากกรุงแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปียเวลา 00.10 น. (เวลาเอธิโอเปีย) และจะถึงกรุงเทพ ฯ เวลา 13.10 น.(เวลาประเทศไทย) ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ผู้เดินทางทุกคนในกรณีนี้ต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน

ผู้เดินทางสามารถลงทะเบียนขอรับ COE ผ่าน https://coethailand.mfa.go.th/regis/newvirus

กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อสายด่วน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (ดูแลบอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี นามิเบีย แอฟริกาใต้ ซิมบับเว)

โทร. +27(0)829236179

2. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต (ดูแลโมซัมบิก)

โทร. +258 87 788 9902

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ (https://www.facebook.com/153641954675821/posts/6810091679030782/)

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 740 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่