คลัสเตอร์ รง.แปรรูปไม้ยางพารา จ.นครศรีธรรมราช เปิดศูนย์พักคอยแล้ว

คลัสเตอร์ รง.แปรรูปไม้ยางพารา จ.นครศรีธรรมราช เปิดศูนย์พักคอยแล้ว

พบ "คลัสเตอร์" โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา จ.นครศรีธรรมราช มีแรงงานต่างด้าวและคนไทยติดเชื้อโควิดกว่า 100 คน ล่าสุดเปิดศูนย์พักคอยแล้ว

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ (30 พ.ย.64) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า ในการประชุมครั้งนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโลก ของประเทศ และของจังหวัด

 

จากกรณีมีเชื้อกลายพันธุ์ของโควิด-19 ยืนยันประเทศไทยไม่อนุญาตให้ 8 ประเทศที่มีการพบเชื้อกลายพันธุ์เดินทางเข้ามาในประเทศ ในขณะที่แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อของโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่จำนวนตัวเลขการติดเชื้อของประเทศไทยลดลง เช่นเดียวกับตัวเลขของจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

 

อย่างไรก็ตามตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันพรุ่งนี้ (1 ธ.ค.) เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการตรวจพบคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราใน อ.ช้างกลาง ที่มีแรงงานต่างด้าวและคนไทยติดเชื้อกว่า 100 คน ในขณะนี้ได้ทำการเปิดศูนย์พักคอยในโรงงาน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดและเร่งด่วนแล้ว

 

คลัสเตอร์ รง.แปรรูปไม้ยางพารา จ.นครศรีธรรมราช เปิดศูนย์พักคอยแล้ว

ส่วนประเด็นการฉีดวัคซีนนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือร้อยละ 70 ซึ่งอาจจะมีบ้างในบางพื้นที่ ที่มียอดการฉีดวัคซีนต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งมีประมาณ 5 อำเภอ คือ ทุ่งใหญ่ ปากพนัง หัวไทร ร่อนพิบูลย์ และเชียรใหญ่

 

โดยน่าเห็นใจว่าในพื้นที่นั้น มีตัวเลขจำนวนประชากรจริงกับจำนวนตามบัญชีที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน เนื่องจากมีการย้ายไปทำงานต่างถิ่น เบื้องต้นได้มีการเตรียม จัดฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ แต่ก่อนนั้นจะมีการปรับมาตรการรณรงค์ฉีดวัคซีน โดยการแจกบัตรคิวล่วงหน้า การประกาศให้มาฉีดวัคซีนเป็นรายตำบลและการเข้าไปดูแล ผู้ป่วย 608 ถึงบ้าน รวมทั้งการออกมาตรการการจัดวัคซีนเคลื่อนที่ และวัคซีนดาวกระจายตามครัวเรือน 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า เมื่อได้รับวัคซีน ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งระดมฉีดวัคซีนเต็มที่ โดยในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถระดมฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายได้มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ สามารถฉีดวัคซีนได้ถึงกว่า 14,000 โดสต่อวัน ส่งผลให้ในภาพรวมถึงขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการฉีดวัคซีนได้มากเป็นลำดับที่ 29 ของประเทศ 

ในขณะที่มาตรการเปิดเรียน เน้นย้ำมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีสถานศึกษา /โรงเรียน ขออนุญาตเปิดทำการเรียนการสอนแบบ onsite เพิ่มเติมจำนวน 3 แห่ง คือโรงเรียนเชียรใหญ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์(ทุ่งสง) และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

 

สำหรับการเปิดเมือง นำร่อง 9 อำเภอ อยากให้นักท่องเที่ยวมั่นใจว่า เรามีมาตรการที่เข้มงวดกวดขัน เพื่อร้องรับการท่องเที่ยว มีผู้ประกอบการผ่าน มาตรฐาน "SHA" ซึ่งเป็นมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมเกือบ  300 แห่ง และมาตรฐาน "SHA Plus" อีก 52 แห่ง  

 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องโควิดฟรีเซตติ้ง คือ การช่วยกันรณรงค์ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกค้าผ่านการฉีดวัคซีนตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว สถานบริการก็เตรียมนำ ATK เตรียมบริการลูกค้าแล้ว เหล่านี้คือการเตรียมความพร้อมสูงสุด ในการเปิดเมืองของนครศรีธรรมราช