ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค.67 เช็กราคาทอง ล่าสุด หลังปิดตลาด ทองรูปพรรณ ขายออก 42,050

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค.67 เช็กราคาทอง ล่าสุด หลังปิดตลาด ทองรูปพรรณ ขายออก 42,050

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค.67 ตลอดวันปรับ 5 ครั้ง อัปเดต ราคาทอง ล่าสุด หลังปิดตลาด ราคาทองแท่ง ขายออก 41,550.00 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 42,050.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค.67 อัปเดต ราคาทอง ล่าสุด ตามประกาศล่าสุด ณ เวลา 14:30 น. ของ สมาคมค้าทองคำ ตามประกาศ ครั้งที่ 5 ทำให้ ราคาทองคำ ตลอดทั้งวันปรับบวก 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายเมื่อวานที่ผ่านมา (21 พ.ค. 67)

ราคาทองคำวันนี้ 22 พ.ค.67 มีดังนี้

ราคาทองคำรูปพรรณ 96.5% ในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ 40,704.60 บาท และขายออกที่ราคา 42,050.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง ในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 41,450.00 บาท ขายออก 41,550.00 บาท

ราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 2,413.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค.67 เช็กราคาทอง ล่าสุด หลังปิดตลาด ทองรูปพรรณ ขายออก 42,050

สรุป ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค.67

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 1 เวลา 09:06 น. [+150]

  • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 41,550.00 บาท ขายออกบาทละ 41,650.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,795.56 บาท ขายออกบาทละ 42,150.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 2 เวลา 10:00 น. [-50]

  • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 41,500.00 บาท ขายออกบาทละ 41,600.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,750.08 บาท ขายออกบาทละ 42,100.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 3 เวลา 11:02 น. [-50]

  • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 41,450.00 บาท ขายออกบาทละ 41,550.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,704.60 บาท ขายออกบาทละ 42,050.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 4 เวลา 13:01 น. [50]

  • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 41,500.00 บาท ขายออกบาทละ 41,600.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,750.08 บาท ขายออกบาทละ 42,100.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 5 เวลา 14:30 น. [-50]

  • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 41,450.00 บาท ขายออกบาทละ 41,550.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,704.60 บาท ขายออกบาทละ 42,050.00 บาท    

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค.67 เช็กราคาทอง ล่าสุด หลังปิดตลาด ทองรูปพรรณ ขายออก 42,050