"เลือกตั้งอบต." คึกคัก ชาวบ้านอยากได้คนดีพัฒนาท้องถิ่น

"เลือกตั้งอบต." คึกคัก ชาวบ้านอยากได้คนดีพัฒนาท้องถิ่น

ความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งอบต. สมาชิกฯและนายก อบต.ทั่วประเทศพร้อมกันในวันนี้อย่างคึกคัก ประชาชนพร้อมใจใช้สิทธิเลือกตั้ง

นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่าการเปิดหน่วยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลทั่วประเทศ จำนวน 62,972 หน่วยเลือกตั้ง ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนทยอย มาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง

โดยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

มีจำนวนทั้งสิ้น 27,617,988 คน จำแนกเป็น

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศชาย จำนวน 13,431,528 คน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศหญิง จำนวน 14,186,460 คน

บรรยากาศความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกฯและนายก อบต.ทั่วประเทศพร้อมกันในวันนี้

  • พิจิตร 

บรรยากาศการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 1 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร แม้จะเป็นพื้นที่ห่างไกลแต่มีประชาชนจำนวนมากมายืนรอต่อแถวเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมาก โดยทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดพิจิตร คาดการณ์ว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ 80

โดยการเลือกตั้งครั้งนี้คณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่ายได้จัดให้มีการคัดกรองและเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการ สอบถามประวัติการเดินทางไปต่างจังหวัดและการเปิดแมสเพื่อตรวจสอบใบหน้า

นายสมพงษ์ พุ่มพวง อายุ 66 ปี ชาวบ้านหมู่ 1 ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความคึกคักเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ไม่มีการเลือกตั้ง โดยตนเองก็อยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญมากกว่านี้ โดยเฉพาะด้านถนนหนทางและไฟฟ้า ที่มีการพัฒนาขึ้นมาบ้างแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ

"เลือกตั้งอบต." คึกคัก ชาวบ้านอยากได้คนดีพัฒนาท้องถิ่น

"เลือกตั้งอบต." คึกคัก ชาวบ้านอยากได้คนดีพัฒนาท้องถิ่น

 

  • เชียงใหม่

ชาวเชียงใหม่ตื่นแต่เช้าเข้าคูหาเลือกตั้ง อบต. มีการเปิดคูหาให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในเวลา 8.00 น. โดยมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สำหรับผู้ที่มาใช้สิทธิ์คนแรกของหน่วยนี้คือ ร.อ.ทัดเทียม แหงมทอง อายุ 84 ปี ที่ตื่นแต่เช้ามารอที่คูหาก่อนเวลาการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้ง

นายปกรณ์ มหรรณพ เปิดเผยว่า การจัดการเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนตื่นตัวมารอกันตั้งแต่ก่อนเปิดคูหา ส่วนคืนก่อนเลือกตั้งยังไม่ปรากฏพฤติการณ์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยขณะนี้ได้รับแจ้งทั้งประเทศมีเรื่องร้องเรียน 262 เรื่อง

ส่วนสถานการณ์ระบาดโรคโควิด 19 ที่อาจทำให้จำนวนผู้ใช้สิทธิ์น้อย นายปกรณ์ ระบุว่าทางจังหวัดได้ใช้มาตรการดูแลอย่างดี มีการอำนวยความสะดวกเต็มที่ โดยการใช้สิทธิ์ทุกหน่วยจะใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 5 นาที คาดว่าภาพรวมเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณร้อยละ 70

ด้านนายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 212 คน มีคุณสมบัติไม่ผ่านถูกตัดสิทธิจำนวน 2 คน เหลือผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสิ้นจำนวน 210 คน ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวน 2,305 คน โดยมีจำนวนองค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องมีการเลือกตั้งจำนวน 89 แห่ง มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,111 หน่วย มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทั้งหมด 14,443 คน ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีประมาณ 136,709 คน

สำหรับ อบต.ช้างเผือก เป็น อบต.เพียงแห่งเดียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.เพียงคนเดียว ซึ่งจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และ จะต้องมากกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใด

"เลือกตั้งอบต." คึกคัก ชาวบ้านอยากได้คนดีพัฒนาท้องถิ่น

  • น่าน 

    ส่วนในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บ้านท่าควาย ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว ประชาชนในพื้นที่ทยอยมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างคึกคัก หลังห่างเหินจากการเลือกตั้งมาเกือบ 8 ปี ทางคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยได้ดำเนินมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยวัดอุณหภูมิและฉีดยาพ่นแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ 
    ด้านนายประสิทธิ์ ศิริรัตน์ กำนันตำบลไชยวัฒนา กล่าวว่า ประชาชนในหมู่บ้านถือว่ามีเยอะที่สุดของตำบลไชยวัฒนา รวมกว่า 250 หลังคาเรือน ประชากรมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 659 คน โดยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วย ได้ให้อาสาสมัครอำนวยความสะดวกในการค้นหารายชื่อตามทะเบียนบ้าน เพราะรวดเร็วต่อการใช้สิทธิ์ การลงคะแนนของประชาชน 
    อีกทั้งช่วงนี้ ที่หมู่บ้านได้เก็บเกี่ยวผลการผลิตข้าวด้วย ประชาชนจึงทยอยหมุนเวียนเดินทางมาใช้สิทธิ์กว่า 80% ของประชากรในหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ต่างดีใจที่ได้เลือกตั้งอีกครั้ง

บรรยากาศการใช้สิืทธิเลือกตั้ง จ.น่าน

  • สงขลา

ที่จ.สงขลา บรรยากาศเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล หรืออบต. เริ่มคึกคักตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 8 นาฬิกา 

มีประชาชนออกมาทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงเช้าของวันเลือกตั้ง แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคประชาชนเดินกางร่มออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคัก

เช่นบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่1 หน่วยเลือกตั้งที่2 และหน่วยเลือกตั้งที่3 ของอบต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านฉลุง และประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม ต่างออกมาใช้สิทธิ์การอย่างต่อเนื่องท่ามกลายสายฝน ซึ่งบรรยากาศยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับการเลือกตั้งอบต.ทั้ง16 อำเภอของจ.สงขลา มีทั้งหมด 92 อบต.

  • นราธิวาส

บรรยากาศโดยทั่วไปคึกคัก แม้จะมีฝนตกลงมาเป็นช่วงๆ แต่ไม่หนักมากนัก ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกฯ และนายก อบต. จำนวนทั้งสิ้น 13 อำเภอ มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 860 หน่วย มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งสิ้น จำนวน 422,812 คน ที่ประชาชนตื่นตัวทยอยเดินทางเพื่อใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งทุกๆครั้งที่ผ่านมา

โดยเฉพาะพื้นที่ อ.สุไหงโกลก ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทั้งจังหวัดจับตามอง โดยเฉพาะ อบต.ปูโย เนื่องจากมีการแข่งขันสูง ระหว่างนายมูฮัมมัด สาแลแม ซึ่งมีดีกรีเป็นนายก อบต. 4 สมัยกับอีก 1 วาระ กับ นายอิสมาแอล หะยีเจ๊ะอาแซ เจ้าของผู้ประกอบการเต็นท์รถมือ 2 ซึ่งถือว่าเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ลงเล่นการเมืองเป็นครั้งแรก ที่ได้รับการสนับสนุนจากนายสกุลศักดิ์ มะดาโอ๊ะ อดีตนายกเทศบาลตำบลปาเสมัส และเป็นพี่ชายของนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ โดยคอการเมืองฟันธงคู่นี้มีแพ้ชนะกันแบบคะแนนสู่สีแบบหืดขึ้นคอ 

นอกจากนี้จากการสังเกตการณ์ที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย จะมีเจ้าหน้าที่ อสม.มาประจำหน่วยเลือกตั้งหน่วยละ 1 คน ในการคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ อส.และเจ้าหน้าที่ทหารประจำ ชคต.แต่ละครั้ง หน่วยละ 4 นาย ในการปฏิบัติหน้าให้การรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะตามเส้นทางที่ไปลงคะแนนเสียงแต่ละหน่วยเลือกตั้ง เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีแฝงตัวสร้างสถานการณ์ร้ายให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นในช่วงการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย

  • พังงา

ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.ถ้ำน้ำผุด จากการตรวจสอบรายชื่อพบว่าออยู่อันดับที่ 638และ639 ตามลำดับ ก่อนจะเข้ารับการคัดกรองโควิด-19จากเจ้าหน้าที่ อสม. แล้วลงชื่อรับบัตรเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่ กปน.แล้วเข้าไปในคูหาลงคะแนน ซึ่งมีนายสัมภาษณ์ เชาวลิต ผอ.สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับและตรวจดูความเรียบร้อยของการจัดการเลือกตั้ง สำหรับจังหวัดพังงามีการเลือกตั้งรวม 36 อบต.ใน 8 อำเภอและมี1หน่วยเลือกตั้งอยู่ในพื้นที่ประกาศปิดหมู่บ้านจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสวมชุด PPE จัดการเลือกตั้ง

  • ตาก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีมตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยเลือกตั้งอบต. ในพื้นที่อ.แม่สอด ที่ส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายแดน พบประชาชนใช้สิทธิ์คึกคัก มารอกันตั้งแต่คูหายังไม่เปิด

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกอบต.ของจังหวัดตาก ทั้งหมดมี 49 แห่ง จำนวน 488 เขตเลือกตั้ง 560 หน่วยเลือกตั้ง ประชากรที่มีสิทธิ์ลงคะแนน จำนวน 285,442 คน จากทั้งหมดในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดตาก

"เลือกตั้งอบต." คึกคัก ชาวบ้านอยากได้คนดีพัฒนาท้องถิ่น

 

  • แม่ฮ่องสอน

เขตเลือกตั้งที่ 11 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 10 บ้านขุนกลาง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน บรรยากาศการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริาหารส่วนตำบลปางหมู เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นจำนวนมาก โดยหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 710 คน ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และการคัดกรองโควิด ของ เจ้าหน้าที่ อ.ส.ม.บ้านขุนกลาง อย่างเข้มงวด เช่นกัน ในการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่ามีผู้สูงวัย จำนวนหนึ่งพากันเดินทางมาใช้สิทธิแต่เช้าตรู่ บางคนเดินลำบากทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้เข้าไปให้การดูแลและบริการให้อย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้สิทธิคนอื่นๆ และยอมให้ผู้สูงวัยใช้สิทธิลงคะแนนก่อน ไม่ต้องนั่งรอตามคิวปกติ

"เลือกตั้งอบต." คึกคัก ชาวบ้านอยากได้คนดีพัฒนาท้องถิ่น