เผยจดหมาย "มูลนิธิกระจกเงา" ส่งถึงสำนักนายก ขอรับบริจาคมือถือเครื่องเก่า

เผยจดหมาย "มูลนิธิกระจกเงา" ส่งถึงสำนักนายก ขอรับบริจาคมือถือเครื่องเก่า

มูลนิธิกระจกเงา ส่งจดหมายถึงสำนักนายก กรณีขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าจำนวน 111 เครื่องที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อเอามาให้เด็กยากไร้ได้ใช้สำหรับ "เรียนออนไลน์"

มูลนิธิกระจกเงา ส่งจดหมายถึงสำนักนายก กรณีขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าจำนวน 111 เครื่องที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อเอามาให้เด็กยากไร้ได้ใช้สำหรับ "เรียนออนไลน์" ภายหลังจากที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ "ไอโฟน 12" จำนวน 111 เครื่องวงเงิน 2,681,355.80 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,965,300 บาท ตามที่นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- มูลนิธิกระจกเงา ขอรับบริจาค "โทรศัพท์มือถือ" ที่ไม่ใช้แล้วจากสำนักนายกฯ

- "ที่ปรึกษานายกฯ"แจง"สลน."ซื้อไอโฟน 111เครื่อง 2.6 ล้าน ต่ำกว่าราคากลาง

 

สำหรับจดหมายขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่า ทาง "มูลนิธิกระจกเงา" ได้เขียนเรียนถึง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 

ตามที่ คุณนัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ยินดีบริจาคโทรศัพท์ 111 เครื่อง เพื่อสนับสนุนให้เด็กในครอบครัวยากไร้ได้มีอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ โดยให้ทางมูลนิธิส่งหนังสือแสดงความประสงค์มาที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาต่อไปนั้น

 

มูลนิธิกระจกเงาขอขอบคุณสำหรับการตอบรับ และชี้แจงขั้นตอนการขอรับบริจาคจากท่านในครั้งนี้ ขณะนี้มูลนิธิกระจกเงาได้ดำเนินการเขียนหนังสือแจ้งความประสงต์ พร้อมจ่าหน้าส่งให้ตามที่อยู่ ระบุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300 เรียบร้อยแล้ว

 

 

มูลนิธิกระจกเงา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านคณะกรรมการ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจส่งต่ออุปกรณ์การเรียนถึงเด็กในครอบครัวขาดแคลน 111 คน

 

หลังจากนี้ทีมงานมูลนิธิกระจกเงา จะขออนุญาตระดมส่งหนังสือถึงหน่วยงานราชการที่มีทรัพยากรอันเป็นประโยชน์ และเสื่อมสภาพ เพื่อขอรับบริจาค เป็นการหมุนเวียนทรัพยากรให้กับผู้คนที่ขาดแคลนต่อไป

 

หากท่านเป็นหน่วยงาน หรือองค์กรที่มีทรัพยากรเหลือใช้สามารถส่งต่อให้มูลนิธิกระจกเงาได้ที่มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.061-909-1840

 

เผยจดหมาย \"มูลนิธิกระจกเงา\" ส่งถึงสำนักนายก ขอรับบริจาคมือถือเครื่องเก่า

 

 

CR : มูลนิธิกระจกเงา