"ที่ปรึกษานายกฯ"แจง"สลน."ซื้อไอโฟน 111เครื่อง 2.6 ล้าน ต่ำกว่าราคากลาง

"ที่ปรึกษานายกฯ"แจง"สลน."ซื้อไอโฟน 111เครื่อง 2.6 ล้าน ต่ำกว่าราคากลาง

"ที่ปรึกษานายกฯ” แจง "สลน." ซื้อไอโฟน 12 จำนวน 111 เครื่อง มูลค่า 2.6 ล้าน ให้ผู้บริหารที่มีความจำเป็นใช้งาน ทดแทนของเก่าที่ครบสัญญาจ้างเดิม ยัน ต่ำกว่าราคากลาง ได้สเปคครบตามต้องการ

น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวถึงกรณี มีการเผยแพร่เอกสารสัญญาซื้อขายโทรศัพท์ยี่ห้อโอโฟน 12 จำนวน 111 เครื่อง ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นงบประมาณกว่า 2.6 ล้านบาท ว่า เป็นงบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ใช้ในการจัดซื้อ โทรศัพท์มือถือสำหรับผู้บริหาร และ ระดับผู้อำนวยการ ที่มีความจำเป็นในการใช้งาน 

โดยชุดที่ใช้ในปัจจุบันครบรอบวงใช้งานแล้ว และขณะนี้มีงบประมาณที่ตั้งไว้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อมาทดแทนของเก่าที่กำลังจะครบรอบการใช้งานตามสัญญาจ้างเดิม และอีกประการยืนยันราคาที่ได้มาต่ำกว่าราคากลาง ที่จะอยู่ราวๆ 2.8 ล้านบาท ที่มีการคำนวณ โดยมีสเปคครบตามแบบที่ต้องการทุกอย่าง 

"ที่ปรึกษานายกฯ"แจง"สลน."ซื้อไอโฟน 111เครื่อง 2.6 ล้าน ต่ำกว่าราคากลาง

ทั้งนี้มีการแบ่งเป็น 2 สเปค คือ 128 GB ผู้บริหารและผู้บริหารสูง สำหรับอธิบดี และ ซี10 ส่วนความจุ 64 GB ระดับอำนวยการและอำนวยการสูง ทั้งนี้ยืนยันว่าการใช้โทรศัพท์ จำนวน 111 เครื่องนี้ ทั้งในส่วนของบุคลากรประจำและบุคลากรทางการเมืองที่มีจำนวนมาก