ป.ป.ช.จ่อแจ้งข้อหา “นายก อบต.ราชาเทวะ” ซื้อเสาไฟกินรี-ลุยสอบ อปท.อื่นเพิ่ม

ป.ป.ช.จ่อแจ้งข้อหา “นายก อบต.ราชาเทวะ” ซื้อเสาไฟกินรี-ลุยสอบ อปท.อื่นเพิ่ม

ป.ป.ช. จ่อแจ้งข้อกล่าวหา “นายก อบต.ราชาเทวะ” ปม “เสาไฟกินรี” 2 ข้อหา จัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง-เอื้อประโยชน์เอกชน รอคณะทำงานไต่สวนเบื้องต้นชง กก.ผู้รับผิดชอบสำนวน เล็งสั่งไต่สวน อปท.อื่น ทำลักษณะเดียวกันเพิ่ม

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ราชาเทวะ ว่า ตอนนี้คณะทำงานไต่สวนเบื้องต้นของ ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน และจะมีการเสนอให้กรรมการ ป.ป.ช.ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนว่า จะแจ้งข้อกล่าวหากับ นายก อบต.ราชาเทวะหรือไม่ แต่ก็มีน้ำหนักแนวโน้มว่าน่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา โดยข้อกล่าวหาที่น่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา คือ จัดซื้อจัดจ้างเสาไฟประติมากรรมไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม  ราคาแพงเกินจริง และการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนผู้รับจ้างโครงการบางราย

นายนิวัติไชย กล่าวอีกว่า ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มีพฤติกรรมจัดซื้อจัดจ้างคล้าย อบต.ราชาเทวะ นั้น บางแห่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ส่วนบางแห่งก็มีการสั่งไต่สวนไปแล้ว

ส่วนกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สรุปสำนวนการตรวจสอบโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรี ของอบต.ราชาเทวะ และมีการขยายผลการตรวจสอบทั่วประเทศที่มีการดำเนินการตั้งแต่ปี 255-2564 กว่า 82 เรื่อง มีการออกรายงานการตรวจสอบ แจ้งข้อตรวจพบข้อสังเกตไปแล้ว  70  เรื่อง คิดเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,485,314,832.25 บาทนั้น นายนิวัติไชย กล่าวว่า สตง.ยังไม่ได้ส่งรายงานดังกล่าวถึง ป.ป.ช. แต่ได้มีการประสานกันแล้ว คาดว่าคงจะอยู่ในระหว่างเตรียมส่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ ที่ประชุม ป.ป.ช. ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานไต่สวนเบื้องต้นโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรี ของ อบต.ราชาเทวะ จำนวน 5 คณะ โดยมี น.ส.ชฎารัตน์ อนรรฆอร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 1 ทำหน้าที่เป็นประธานดูแลการดำเนินงานในภาพรวมทั้ง 5 คณะฯ