เช็คเลย! ปภ.แจ้ง 14 จว.ระวังน้ำหลาก-ดินถล่ม-อ่างเก็บน้ำเสี่ยงล้น 26-30 พ.ย.

เช็คเลย! ปภ.แจ้ง 14 จว.ระวังน้ำหลาก-ดินถล่ม-อ่างเก็บน้ำเสี่ยงล้น 26-30 พ.ย.

เช็คเลยที่ไหนบ้าง! “ปภ.” แจ้ง 14 จังหวัด เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก-ดินถล่ม-อ่างเก็บน้ำเสี่ยงล้น-น้ำล้นตลิ่ง 26-30 พ.ย. 64

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่า ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ พบว่า พื้นที่เสี่ยงตามประกาศฉบับที่ 2/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง จึงขอเน้นย้ำพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย ในช่วงวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2564 

เช็คเลย! ปภ.แจ้ง 14 จว.ระวังน้ำหลาก-ดินถล่ม-อ่างเก็บน้ำเสี่ยงล้น 26-30 พ.ย.

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) จึงได้แจ้งจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 12 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย ในช่วงวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

1. พื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

2. พื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำในภาคกลาง ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎรานี กระบี่ ระนอง ภูเก็ต ตรัง และนราธิวาส

เช็คเลย! ปภ.แจ้ง 14 จว.ระวังน้ำหลาก-ดินถล่ม-อ่างเก็บน้ำเสี่ยงล้น 26-30 พ.ย.

3. เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้แก่

- บริเวณคลองบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- คลองชุมพร คลองหลังสวน และคลองสวี จังหวัดชุมพร

- คลองอิปัน แม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- คลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ทะเลสาบสงขลา และคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา

- แม่น้ำปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี

- แม่น้ำโก-ลก และคลองตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส

- พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณปากอ่าวเนื่องจากจะมีระดับน้ำทะเลหนุนยกตัวสูงกว่าปกติในช่วงเวลาดังกล่าว ประมาณ 0.5 – 1.0 เมตร

โดยได้ประสานให้จังหวัดเสี่ยงภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที หากประเมินแล้วมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ  สถานการณ์ภัย และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมความพร้อมมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น หากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถ  แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”รวมถึง สายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป