รพ.น่านประกาศ ผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนห้ามเฝ้าไข้-เยี่ยมไข้

รพ.น่านประกาศ ผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนห้ามเฝ้าไข้-เยี่ยมไข้

โรงพยาบาลน่าน ขอเชิญชวน ผู้มาเฝ้าไข้ เยี่ยมไข้ ที่ยังไม่ได้ฉีควัคซีนโควิด -19 รับบริการฉีดวัคซีน สูตรไขว้ ก่อนเข้ามาเฝ้าไข้และเยี่ยมไข้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนห้ามเฝ้าห้ามเยี่ยมคนไข้

ที่บริเวณจุดบริการฉีดวัคซีน ชั้น 1 ด้านหน้าอาคารสิริเวชรักษ์ แผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลน่าน แพทย์หญิงอัจฉราวดี ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า โรงพยาบาลน่านได้ เปิดบริการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 ไฟเซอร์ ให้ญาติและ ผู้ที่จะมาเยี่ยมคนไข้ ก่อนเข้ามาเฝ้าไข้และเยี่ยมไข้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และความปลอดภัยของทุก ๆ คน ช่วงเช้าตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.โดยมีนางวัลภารัตน์ มีชำนาญ พยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการ เพื่อให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้เข้าถึงครอบคลุมเข้าถึงเป้าหมายให้มากที่สุด

นางวัลภารัตน์ มีชำนาญ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก แพทย์หญิง อัจฉราวดี ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และผู้บริหารจัดการวัคซีนโรงพยาบาลน่าน เปิดจุดบริการให้บริการ ญาติผู้ป่วยที่จะมาเฝ้าผู้ไข้ ผู้มาเยี่ยม ผู้มารับบริการตรวจโรค ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องมาฉีดวัคซีนก่อน หรือคนไข้ขึ้นวอร์ดที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดนี้ไม่ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 คนทั่วไป คนทั่วไปต้องไปฉีดที่ศูนย์วัคซีนวิทยาลัยสงฆ์ นครน่าน (มจร.น่าน )

 

ทั้งนี้  โรงพยาบาลน่านเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ จุดนี้เพื่ออำนวยความสะดวกหลากหลาย ให้ญาติผู้ป่วยที่มาเฝ้าไข้ และผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลน่าน ผู้เดินทางมาจากต่างอำเภอ และต่างจังหวัด ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรก สูตรเข็ม 1 แอสตร้าฯ เข็ม 2 ไฟเซอร์ เหมือนที่ศูนย์ฉีดวัคซีน มจร.น่าน วัดแช่แห้ง โดยมีใบรับรองให้ ส่วนเข็มที่ 2 ไปรับบริการได้ที่ ศูนย์ มจร. โรงพยาบาลชุมชน (อำเภอ) ในจังหวัดน่าน และ รพ.สต.ที่ใกล้บ้าน โดยให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. บรรยากาศจะมีคนน่านมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 สูตรเข็ม 1 แอสตร้าฯ + เข็ม 2 ไฟเซอร์ คึกคัก ให้บริการได้วันละกว่า 60 คน ในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายต้องไปที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนวิทยาลัยสงฆ์ นครน่าน (มจร.น่าน )