"ศบค." เผยเสียชีวิตจากโควิด 55 ราย 41 ราย ไม่เคยได้รับวัคซีน

"ศบค." เผยเสียชีวิตจากโควิด 55 ราย 41 ราย ไม่เคยได้รับวัคซีน

"ศบค." เผยเสียชีวิตจาก "โควิด-19" วันนี้ 55 ราย กว่า 41 รายยังไม่เคยรับวัคซีน ขอความร่วมมือเร่งฉีดโดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังอัตราฉีดต่ำ เตรียมประชุม ศบค. ประเด็นปรับมาตรการ ระดับสีพื้นที่ ความก้าวหน้ารับแรงงาน 3 สัญชาติ และมาตรการสถานบันเทิง ศุกร์ 26 พ.ย.นี้

วันนี้ (24 พ.ย. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.  รายงาน “สถานการณ์โควิด-19” พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,857 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 2,081,992 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 55 ราย ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 20,541 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 81,577 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 7,318 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 1,952,445 ราย

 

"ศบค." เผยเสียชีวิตจากโควิด 55 ราย 41 ราย ไม่เคยได้รับวัคซีน

 

  • เสียชีวิต 41 ราย ไม่ได้รับวัคซีน 

 

ทั้งนี้ อัตราการเสียชีวิตลดลงขณะนี้ลดลงเหลือ 0.99%  โดยผู้ที่เสียชีวิตเพิ่ม 55 ราย เป็นเพศชาย 33 ราย หญิง 22 ราย โดยกว่า 98% เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และโรคเรื้อรัง นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเสียชีวิต 4 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากคนผู้ดูแล หรือผู้ที่อยู่ร่วมบ้าน เน้นย้ำในการจัดแยกสถานที่ ใส่หน้ากากตลอดเวลา หรือแยกรับประทานอาหาร 


ขณะเดียวกัน การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า 41 ราย จาก 55 ราย ที่เสียชีวิต ไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว คิดเป็น 75% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด 

 

"ศบค." เผยเสียชีวิตจากโควิด 55 ราย 41 ราย ไม่เคยได้รับวัคซีน

 

  • ฉีดวัคซีนแล้ว 89.8 ล้านโดส

 

จำนวนการได้รับ "วัคซีนโควิด-19" สะสม (28 ก.พ. - 23 พ.ย. 2564) รวม 89,894,183 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

• จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 47,034,024 ราย
• จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 39,724,270 ราย
• จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,135,889 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 557,392 โดส
เข็มที่ 1 : 197,148 ราย
เข็มที่ 2 : 320,501 ราย
เข็มที่ 3 : 39,743 ราย

 

"ศบค." เผยเสียชีวิตจากโควิด 55 ราย 41 ราย ไม่เคยได้รับวัคซีน

  • จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ต่ำ 

 

สำหรับ จังหวัดที่มีการระบาด แต่ความครอบคลุม เข็มที่ 1 ที่ยังน้อย 3 อันดับแรก คือ สระแก้ว 48.1% อุบลราชธานี 50.4% ขอนแก่น 52.6% ส่วน

 

จังหวัดที่มีการระบาดเพิ่มขึ้น 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่  เชียงราย ลำพูน พิษณุโลก สิงห์บุรี พบว่า จังหวัดที่ฉีดเข็ม 1 ครอบคลุมน้อยที่สุด คือ พิษณุโลก 48.4% 

 

ขณะที่ ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ยังสัดส่วนน้อย ในจังหวัดที่มีการเฝ้าระวังที่มีการระบาดเพิ่มขึ้น ได้แก่ กาญจนบุรี 54.9% ขอนแก่น  54.9% สระบุรี 56.5% พิษณุโลก 59.3% 

 

"ศบค." เผยเสียชีวิตจากโควิด 55 ราย 41 ราย ไม่เคยได้รับวัคซีน

 

10 จังหวัดที่มีการฉีดเข็มแรก ไม่ถึง 50% ได้แก่ หนองบัวลำภู นครพนม บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ แม่ฮ่องสอน สมุทรสงคราม 

 

"ศบค." เผยเสียชีวิตจากโควิด 55 ราย 41 ราย ไม่เคยได้รับวัคซีน

 

10 จังหวัด ฉีดเข็ม 1 ครอบคลุมกลุ่ม 608 ต่ำที่สุด ฉีดไม่ถึง 50% ได้แก่ นครนายก แม่ฮ่องสอน ขณะที่ จังหวัดฉีดไม่ถึง 60% ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี ปัตตานี ขอนแก่น กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม

 

"ศบค." เผยเสียชีวิตจากโควิด 55 ราย 41 ราย ไม่เคยได้รับวัคซีน

 

  • ขอความร่วมมือเร่งฉีดวัคซีน

 

พญ.สุมนี กล่วาต่อไปว่า ต้องขอความร่วมมือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเหล่านี้ ช่วยทำมาตรการเชิงรุก และประชาสัมพันธ์ ความเข้าใจในการรับวัคซีนกับประชาชน และขอให้ภาคส่วนประชาสังคมและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ช่วยเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้เพิ่มขึ้น เพราะหน่วยงานทางสาธารณสุขหน่วยงานเดียว ไม่สามารถทำให้ประสบความสำเร็จโดยรวมได้ เพราะฉะนั้นต้องขอความช่วยเหลือกับทุกภาคส่วน

ขณะนี้ทุกจังหวัดมีปริมาณวัคซีนที่เพียงพอ สามารถกระจายให้กับทุกคนในพื้นที่ทั่วถึงแน่นอน ต้องขอแจ้งให้ทราบว่าการฉีดวัคซีนไม่ใช่แค่การรับสถานการณ์การเปิดประเทศเท่านั้น แต่เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยด้วย เพราะนอกจากรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในไทย คนไทยเองก็มีการเดินทางท่องเที่ยวด้วย เป็นชีวิตวิถีใหม่ เช่น การที่เรามีการผ่อนคลายเปิดโรงเรียน สถานศึกษา หากครู บุคลากรในโรงเรียนได้รับวัคซีน 100% ก็จะทำให้เด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา ปลอดภัยมากขึ้น หรือแม้กระทั่งในตลาด พ่อค้าแม่ค้า ได้วัคซีนครบ ผู้ใช้บริการได้รับวัคซีน จะมีความปลอดภัยมากขึ้น 

 

  • กว่า 10 ล้านคน ยังไม่ฉีดเข็ม 1

 

ต้องขอให้มีความร่วมมือทุกภาคส่วน นอกเหนือจากการรับวัคซีน ควบคู่กับมาตรการส่วนบุคคล จะทำให้ควบคุมการระบาดไม่ให้วงกว้างได้มากขึ้น และขับเคลื่อนการเปิดประเทศได้มากขึ้นด้วย ศบค. ขอขอบคุณคนที่ไปฉีดวัคซีนและผู้ที่สนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นทุกหน่วยงาน เพราะเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ ตนอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ โดยเป้าหมายในการรณรงค์ให้ไปฉีดให้ได้มากที่สุด และผู้ที่ยังไม่ได้แม้แต่เข็ม 1 ยังมีอยู่ 10 ล้านกว่าคน ขอให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยกัน 

 

  • ประชุม ศบค. ศุกร์นี้ 

 

"ศุกร์ที่ 26 พ.ย.นี้ ครบกำหนด 2 อาทิตย์ในการประเมินสถานการณ์การผ่อนคลายการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 64 ว่ามีการทำอะไรบ้างที่จะมีการผ่อนคลายมากขึ้น รายละเอียดในการปรับพื้นที่สี ปรับมาตรการต่างๆ รายงานความก้าวหน้ารับแรงงาน 3 สัญชาติเข้าประเทศ และมาตรการกิจการสถานบันเทิง ขอให้ติดตามมติสรุปผลประชุมในวันศุกร์นี้โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ที่จะมารายงานหลังจากการประชุมสิ้นสุด" พญ.สุมนี กล่าว 

 

  • แพทย์ติดเชื้อ 198 ราย

 

พญ.สุมนี กล่าวต่อไปว่า การเก็บข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 63 – 22 พ.ย. 64 มีรายงาน บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 4,270 รายทั่วประเทศ ในจำนวนนี้ แพทย์ 198 ราย มีนักศึกษาแพทย์ 34 ราย รวมทั้ง วิชาชีพในหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร เวรเปล นักวิชาการสาธารณสุข อสม. ผู้ที่ทำงานในสถานพยาบาล แม่บ้าน เจ้าหน้าที่ห้องยา ห้องแล็บ ห้องเวชระเบียน เป็นการนำเสนอเบื้องต้น ยังมีข้อมูลที่ต้องเคลียร์ชัดเจน

 

อย่างไรก็ตาม แพทย์ที่มีรายงานติดเชื้อ 198 ราย ถือว่าเป็นจำนวนสูง มีทั้งวิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์โรคหัวใจ สูตินารีแพทย์ และแพทย์ปฏิบัติงานห้องฉุกเฉิน