เลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต. โค้งสุดท้าย ปล่อยขบวนรณรงค์ใช้สิทธิ

พ่อเมืองปากน้ำ ปล่อยขบวนรณรงค์ การเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต. พื้นที่สมุทรปราการ  เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้ว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์การเลือกตั้งโค้งสุดท้ายนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ และท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.บางโฉลง ภายใต้โครงการ ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส สร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้

ซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้เป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียง ทางสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ร่วมกันสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ร่วมทั้งภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอบางพลี ซึ่งมีการแข่งขันกันค่อยข้างสูง จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ( BIG DAY ) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 

ภายใต้แคมเปญ ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปรงใส สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน และสื่อมวลชนร่วมกันเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ ในประชาชนมีความตื่นตัว และมั่นใจออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยมีการจัดรถออกวิ่งประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งการเดินเคาะประตูบ้านเชิญชวนเพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมั่นใจและเชื่อมั่นในการเลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ และใช้สิทธิของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้แคมเปญ ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปในจุดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่จะมีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.