วิธีดูยอดเงินสะสม "ประกันสังคม" คำนวณเงินชราภาพง่ายๆ รู้เลยได้กี่บาทแล้ว

วิธีดูยอดเงินสะสม "ประกันสังคม" คำนวณเงินชราภาพง่ายๆ รู้เลยได้กี่บาทแล้ว

วิธีเช็คยอดเงินสะสม "ประกันสังคม" ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนทุกมาตรา ทั้ง มาตรา 33 39 หรือ 40 รวมถึงคำนวณเงินชราภาพง่ายๆ รู้เลยได้กี่บาทแล้ว

วิธีเช็คยอดเงินสะสม "ประกันสังคม" ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนทุกมาตรา ทั้ง มาตรา 33 39 หรือ 40 ในระบบประกันสังคม โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินสะสมของตนเองได้ พร้อมกับคำนวณเงินชราภาพผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- “ดีอีเอส” เตือนอย่าหลงเชื่อเพจปลอม "ประกันสังคม" ตรวจสอบสิทธิเยียวยาม.40

- เจ็บป่วยจากการทำงาน "ประกันสังคม" ช่วยได้ รับเงินรวดเร็วขึ้น ทำอย่างไรไปดู

 

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบ เช็คยอดเงินสะสม "ประกันสังคม" สามารถทำได้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้ 

 

1.เข้าสู่เว็บไซต์ "ประกันสังคม" www.sso.go.th

 

2. เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ (กรณีไม่เคยลงทะเบียนสามารถกด สมัครสมาชิก ก่อนให้เรียบร้อย)

 

3.กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน

 

วิธีดูยอดเงินสะสม \"ประกันสังคม\" คำนวณเงินชราภาพง่ายๆ รู้เลยได้กี่บาทแล้ว

 

4.เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าที่ระบุว่า "ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน" โดยจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกันตน จากนั้นกดเลือกที่ "ข้อมูลการส่งเงินสมทบ"

 

5.จากนั้นระบบจะแสดงทั้ง งวดเงินสมทบ วันที่ชำระเงิน % เงินสมทบ และจำนวนเงินสมทบนำส่ง


ส่วนการเช็คเงินสงเคราะห์ชราภาพ เลือกที่ การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ ซึ่งก็จะมีตัวเลข จำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตน จำนวนเงินสมทบของนายจ้าง จำนวนเงินสมทบของรัฐ ยอดเงินรวม (รายปี)

 

ประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพ (สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพไม่ถึง 180 เดือน)

 

กรณี ที่จ่ายเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนและนายจ้างนำส่งพร้อมผมประโยชน์ทดแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

 

การคำนวณเงินเดือนของผู้ประกันตน ทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการคำนวณจากเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

 

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นเป็นข้อมูลที่มีในระบบ ณ ปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่รวมยอดที่อยู่ระหว่างการบันทึก เงินสมทบค้างชำระหรือข้อขัดข้องอื่นๆ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา