เจ็บป่วยจากการทำงาน "ประกันสังคม" ช่วยได้ รับเงินรวดเร็วขึ้น ทำอย่างไรไปดู

เจ็บป่วยจากการทำงาน "ประกันสังคม" ช่วยได้ รับเงินรวดเร็วขึ้น ทำอย่างไรไปดู

เจ็บป่วยจากการทำงาน "ประกันสังคม" ช่วยได้โดยกองทุน เงินทดแทน ผ่านระบบใหม่ "E-Compensate" ที่ www.sso.go.th หัวข้อ SSO E-Service เพื่อดำเนินการ

เจ็บป่วยจากการทำงาน "ประกันสังคม" ช่วยได้โดยกองทุน เงินทดแทน ผ่านระบบใหม่ "E-Compensate" ที่ www.sso.go.th หัวข้อ SSO E-Service เพื่อดำเนินการ 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ประกันสังคม" โอนเงินเยียวยา คนที่ยังไม่ได้ เช็คอัพเดทที่นี่

- ชวน "ผู้ประกันตน" ตรวจสุขภาพฟรี ทุกรพ.ประกันสังคม

- ส่อง 14 รายการ "ตรวจสุขภาพ" ฟรีผู้ประกันตน วิธีเช็คสถานพยาบาลร่วมโครงการฯ

 

เว็บไซต์ "ประกันสังคม" แจ้งข่าวสำหรับกรณีเมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถแจ้งการประสบอันตรายผ่านระบบ "E-Compensate" โดยการสมัครขอทำธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และเข้าใช้งานระบบได้ที่ www.sso.go.th หัวข้อ SSO E-Service เพื่อดำเนินการ

 

ขั้นตอนการแจ้งการประสบอันตราย

 

- แจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมทางระบบเพื่อประกอบการพิจารณา วินิจฉัย 

- ตรวจสอบ ติดตามสถานะของเรื่องประสบอันตรายและแจ้งผลการวินิจฉัย 

 

สถานพยาบาลในความตกลง ของกองทุนเงินทดแทน เข้าใช้งานระบบ "E-Compensate" เพื่อดำเนินการ 

 

- ตรวจสอบการส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล

- ส่งเอกสารประกอบการรักษาและใบแจ้งหนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล

- ตรวจสอบ ติดตามสถานะของการจ่ายค่ารักษาพยาบาล

 

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

 

- ลดขั้นตอนและระยะเวลา ไม่ต้องมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม 

- ได้รับพิจารณาวินิจฉัยการประสบอันตรายและได้รับเงินทดแทนอย่างรวดเร็ว 

- สามารถตรวจสอบ ติดตาม สถานะของเรื่องประสบอันตรายได้

- ได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมโดยตรง

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.sso.go.th

 

เจ็บป่วยจากการทำงาน "ประกันสังคม" ช่วยได้ รับเงินรวดเร็วขึ้น ทำอย่างไรไปดู