สงขลา ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครอบคลุมนำร่อง 3 อำเภอท่องเที่ยว

สงขลา ติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างใกล้ชิด สั่งเร่งดำเนินการครอบคลุมทุกมิติ นำร่อง 3 อำเภอ พื้นที่ท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 65/ 2564 โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา และนายวรณัฎฐ์ หนูรอต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดสงขลา วันนี้ (23 พ.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 457 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ส่วนใหญ่พบว่าผู้เสียชีวิตอายุมากกว่า 60 ปี มีโรคประจำตัว และไม่ได้รับวัคซีนทั้ง 5 ราย ในส่วนของการเตรียมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอสะเดา ในช่วงเดือนธันวาคมนั้น ขณะนี้ทางจังหวัดเร่งดำเนินการในทุกมิติ ทั้งการดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting , การเร่งฉีดวัคซีน (เข็ม 1) ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 73 ด้านความคืบหน้ามาตรฐาน SHA และ SHA ขณะนี้มีผู้ประกอบการผ่านมาตรฐาน SHA แล้ว จำนวน 236 แห่ง และกำลังเข้าสู่มาตรฐาน SHA โดยมีโรงแรม จำนวน 53 แห่ง ประสงค์เข้าร่วม MOU กับโรงพยาบาลในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี เป็นต้น

ขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีประมาณ 180,000 คน ขณะนี้ดำเนินการฉีดวัดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว ประมาณร้อยละ 95

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้กำชับให้มีการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย เช่น ถนนปลอดภัย ตลาดปลอดภัย เป็นต้น โดยเน้นในเรื่องการรับวัคซีนนำร่องใน 3 อำเภอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา จะมีการประชุมกับทุกฝ่ายเพื่อร่วมประเมินสถานการณ์อีกครั้ง